Vuokratyössä houkuttaa joustavuus - tutkijaa työolot eivät vakuuta

Vuokratyöntekijät ovat aiempaa tyytyväisempiä työhönsä, kertoo tuore selvitys. Henkilöstöpalveluyritysten liiton teettämän selvityksen mukaan noin puolet vuokratyöntekijöistä haluaisi vakityön. Akateemisen tutkimuksen tulokset ovat päinvastaisia.

Kotimaa
Nainen tietokoneen äärellä.
Puhelunvälittäjä työssään.Yle

Henkilöstöpalveluyritysten liiton selvityksen mukaan vuokratyöntekijät ovat aiempaa tyytyväisempiä työhönsä.

Työtyytyväisyys on selvityksen mukaan noussut viime vuosina niin, että vuokratyötä oltiin valmiita suosittelemaan jopa tuttaville.

- Tämähän on sellainen ponnahduslauta ylipäätään työelämään. Aika moni sieltä asiakasyrityksestä saa vakituisen työpaikan, toimitusjohtaja Merru Tuliara Henkilöstöpalveluyritysten liitosta sanoo.

Liiton mukaan vuokratyössä houkuttaa myös valinnanvapaus työajan ja paikan suhteen.

Tutkimus: Vuokratyöntekijöiden työelämän laatu muita huonompaa

Tuoreen akateemisen vuokratyötutkimuksen tulokset ovat päinvastaisia. Sen mukaan vuokratyöntekijät ovat työoloihinsa huomattavasti muita tyytymättömämpiä. Työoloja tutkittiin muun muassa palkan, työn itsenäisyyden ja työtyytyväisyyden perusteella.

- Tulos on selkeä. Kaikilla muuttujilla mitattuna työelämä on huonompaa, sanoo tutkija Antti Tanskanen Helsingin yliopistosta.

Vuokratyön suurimpia ongelmia on epävarmuus, Tanskanen sanoo. Hänen vuokratyötä käsittelevä väitöskirjansa julkaistaan Helsingin yliopistossa huhtikuussa.

Vuokratyöntekijöitä on Suomen työssäkäyvistä noin 1,4 prosenttia. Määrä on toistaiseksi pieni, mutta kasvaa jatkuvasti. Tutkijan mielestä julkisuudessa käyty keskustelu vuokratyöstä on ristiriistaista.

- Julkinen keskustelu on ollut kaksijakoista. On puhuttu, että on todella hyvälaatuista työtä, ja sitten, että on todella huonolaatuista työtä, Tanskanen sanoo.

Tanskanen kummastelee Henkilöstöpalveluyritysten liiton selvityksen tulosta.

- Tämä [HPL:n kysely] on nettikysely, mikä ei pohjaudu edustavaan otokseen suomalaisista vuokratyöntekijöistä. Voi olla, että sinne on valikoitunut sellaista joukkoa, jotka ovat muuta tyytyväisempiä.

Tanskasen tutkimuksen lähteenä ovat muun muassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimukset sekä Euroopan työolotutkimus.

- Enemmistö tekee vuokratyötä siksi, että ei ole saanut vakityötä, Antti Tanskanen sanoo.

Lähteet: Yle Uutiset