Asiantuntija lyttää ulkomaisen työvoiman valvonnan

Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva lainsäädäntö, lakien valvonta ja viranomaisten yhteistyö ovat retuperällä, sanoo asiaa Poliisihallituksen pyynnöstä selvittänyt veroneuvos Markku Hirvonen. Ongelmien takia maahamme on muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat, joilla käytännön verovapauden saavuttaneet yritykset nauttivat kohtuuttomasta kilpailuedusta.

Kotimaa

- Säännöstössä ja valvonnassa on niin pahoja puutteita ja aukkoja, että niitä on helppo käyttää hyväksi, selvitysmies Hirvonen toteaa.

Hirvosen mukaan tämä on johtanut siihen, että työvoimavaltaisilla aloilla ulkomaiset yritykset saavat varsin mittavan kilpailuedun säädöksiä noudattaviin yrityksiin verrattuna. Ulkomaisilla yrityksillä ei esimerkiksi ole samanlaisia työnantajavelvoitteita kuin suomalaisilla yrityksillä.

Ongelmia on muun muassa rakennusalalla, metallin aliurakoinnissa ja kuljetusalalla. Esimerkiksi rakennusalalla sääntöjä rikkovien tarjoukset voivat olla kymmeniä prosentteja halvempia.

Kysymys jopa ihmisoikeuksista

- Suuria ongelmia on monta. Perusongelma on se, että meillä säännökset eivät käsittele ulkomaisia yrityksiä, siis ulkomaisia työnantajia samalla tavalla kuin suomalaisia, Hirvonen huomauttaa.

Työntekijöitä ongelma koskee niin, että tänne lähetetyt työntekijät ovat lähes systemaattisesti alipalkattuja. Hirvosen mukaan tämä ongelma ei ole pelkästään lainsäädäntökysymys, vaan jopa ihmisoikeuskysymys.

- Hyvin pitkälle. Suomessa pitäisi olla samassa asemassa riippumatta siitä, kuka työnantaja on.

Pitkä lista ongelmien korjaamiseksi

Markku Hirvonen on listannut selvityksessään peräti 17 kohtaa, joita pitäisi muuttaa tilanteen korjaamiseksi.

- Pitäisi aloittaa työnantajavelvollisuuksista verottajan suuntaan, että saataisiin se vuotopuoli paikattua. Toisaalta tilaajavastuulakia pitäisi täydentää niin, että siellä ihan oikeasti edellytettäisiin työehtosopimusten noudattamista, eikä vain kysyttäisi sitä, Hirvonen toteaa.

Tähän liittyen Hirvonen antaisi viranomaisille oikeuden puuttua asioihin, jos esimerkiksi palkkoja kierrettäisiin vapaaehtoisen työn nimissä tai olisi riski, että työntekijää käytetään hyväksi.

Lisäksi Hirvonen kaipaa muun muassa lisää viranomaisyhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

- Poliittisella tasolla pitäisi syntyä tahdonilmaisu, että pitää tehdä jotakin.

Veroneuvoksen mukaan ulkomaisen työnteon valvonnan ongelmat ovat lisääntyneet muun muassa Euroopan unionin jäsenyyden ja unionin laajenemisen myötä. Koko työsuojelulainsäädännön kenttä on tullut vaikeaksi toimijoiden laajenemisen myötä, eikä lainsäädäntö ole pysynyt tilanteen tasalla.

Selvitysmies Markku Hirvonen tutki Poliisihallituksen pyynnöstä ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevia säännöksiä ja niiden toimivuutta. Ensisijassa selvitys koski niitä lähetettyjä työntekijöitä, joiden työnantaja on ulkomainen yritys.

Lähteet: Yle Uutiset / Jussi Salokorpi