Ydinenergia-alalle kaivataan 2400 uutta osaajaa

Suomessa tarvitaan ydinenergia-alalle noin 2 400 uutta osaajaa vuoteen 2025 mennessä. Lähes kolmasosa alan työntekijöistä on siirtymässä eläkkeelle. Samaan aikaan ydinvoiman lisärakentaminen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen eteneminen kasvattavat työvoimatarvetta. Näin päättelee Ydinenergia-alan osaamistyöryhmä, joka luovutti raporttinsa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle tänään.

Teksti-TV Satakunta
rakennusmiehiä työmaalla
Rakennusmiehiä Onkalon uumenissa.Tapio Termonen / Yle

Raportin mukaan alalla työskentelee tällä hetkellä noin 3 300 henkilöä ja jatkossa tarve tulee olemaan noin 4 500 henkilöä. Pääsääntöisesti tarvittava työvoima on korkeasti koulutettuja, yliopisto- tai ammattikorkeakoulutason osaajia.

Mietinnön vastaanottanut työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) pitää koulutustavoitatta realistisena.

- Oppilaitokset ja opetusministeriöhän osallistuivat hyvin tiiviisti tämän raportin tekemiseen. Sen takia uskon, että työryhmän suositukset muuttuvat myös käytäntöön.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mukaan alan koulutukseen tarvitaan lähivuosina lisää yliopisto-opettajia pää-, sivuaine- ja täydennys­koulutukseen. Tällä hetkellä vain Aalto-yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on ydintekniikan professuuri ja Helsingin yliopistossa radiokemian professuuri. Myös kansainvälinen koulutusyhteistyö on välttämätöntä, erityisesti jatkokoulutusvaiheessa.

Työryhmän mukaan ydinenergian turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää, että alan kansallinen osaamispohja on vahva.

Lähteet: Yle Satakunta