Pojat osaavat päässälaskua, tytöt ongelmanratkaisua

Peruskoulun päättöluokkalaiset osaavat matematiikkaa keskimäärin tyydyttävästi, selviää Opetushallituksen toteuttamasta matematiikan seuranta-arvioinnista. Laskutaito on kuitenkin heikentynyt. Arviointi osoittaa, että pojat hallitsevat selvästi paremmin päässälaskut ja tytöt ongelmanratkaisutehtävät.

Kotimaa
Tyttö tekee läksyjä luokassa.
Yle

Tyttöjen ja poikien taidoissa ei kuitenkaan ole eroja, kun katsotaan kokonaistuloksia.

Arviointitehtävinä oli päässälasku-, monivalinta- ja ongelmaratkaisutehtäviä. Niiden ratkaisuosuus oli koko arvioinnissa 54 %. Pojat menestyivät selvästi paremmin päässälasku- ja monivalintatehtävissä, tytöt ongelmanratkaisutehtävissä.

Osaamisen taso on heikentynyt eniten luvuissa ja laskutoimituksissa, jotka kuitenkin kaikista osa-alueista hallittiin parhaiten. Ratkaisuosuus vertailukelpoisissa vanhoissa tehtävissä oli nyt 63 %, kun se aiemmin oli 70 %. Prosenttilaskuissa ratkaisuosuus vanhojen tehtävien osalta laski vielä enemmän, 11 prosenttiyksikköä.

Opetusneuvos Kati Hirvonen Opetushallituksesta arvioi, että perusosaaminen ja -ymmärtäminen luvuissa ja laskutoimituksissa on saattanut heikentyä, koska laskuja ratkaistaan yhä enemmän kännyköillä ja laskimilla eikä omassa päässä tai paperilla.

- Kun taas ajatellaan prosenttilaskuja, esimerkiksi kaupoissa prosenttimääräiset alennukset on laskettu jo valmiiksi eikä niitä tarvitse itse laskea.

Pojat ajattelevat myönteisemmin

Arvioinnissa kävi ilmi, että matematiikasta ei pidetä kovin paljon, mutta se mielletään hyödylliseksi. Poikien asenteet matematiikkaa kohtaan olivat myönteisempiä kuin tyttöjen, mutta erot sukupuolten välillä olivat vähäisiä. Suurin ero oli käsityksessä omasta osaamisesta: pojat ajattelivat myönteisemmin kuin tytöt.

Alueelliset erot olivat vähäisiä. Sen sijaan kaupunkimaisissa kunnissa asuvat oppilaat menestyivät tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin muissa kuntaryhmissä asuvat oppilaat.

Arvioinnissa havaittiin myös, että vanhempien koulutustaustalla oli vahva yhteys muun muassa oppilaan menestymiseen arvioinnissa ja hänen matematiikan asenteisiinsa.

Matematiikan seuranta-arviointi järjestettiin 9. luokan oppilaille huhtikuussa 2011. Arvioinnissa mukana oli 113 koulua, joista 98 suomenkielisiä ja 15 ruotsinkielisiä. Siihen osallistui noin 4 900 oppilasta. Arviointi tehtiin viidettä kertaa.

Lähteet: Yle Uutiset