1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Vakavien rikosten valmistelu halutaan rangaistavaksi

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että tiettyjen törkeimpien rikosten valmistelu tulisi rangaistavaksi. Ehdotuksessa rangaistaviksi teoiksi säädettäisiin henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu. Valmisteluksi katsottaisiin myös kyseisten rikosten tekemisestä sopiminen.

Ehdotus luovutettiin tänään torstaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.).

Tiettyjen törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista on kiistelty jo vuosia. Asia on ollut esillä julkisuudessa muun muassa Liedon rahankuljetusryöstön sekä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tutkintojen yhteydessä.

Työryhmä kuitenkin korostaa, että valmistelurikosten tunnusmerkistöstä tulisi säätää laissa erittäin tarkasti.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluksi katsottaisiin ehdotuksen mukaan se, jos henkilö on aseistautunut tekoa varten, sopii rikoksen tekemisestä tai tekee sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman. Enimmäisrangaistus teosta olisi neljä vuotta vankeutta.

Panttivangin ottamisen valmisteluun taas syyllistyisi henkilö, joka esimerkiksi aseistautuu tai hankkii tilan tekoa varten. Enimmillään rangaistus voisi olla kolme vuotta vankeutta.

Törkeän ryöstön valmisteluksi katsottaisiin esimerkiksi se, että hankkii erityisen tarpeellisen tiedon rikoksen tekemistä varten.

Rangaistusta ei voisi tulla esimerkiksi silloin, jos henkilö on luopunut vapaaehtoisesti rikoksen valmistelusta tai estänyt sen jatkumisen.

Suomen lainsäädännössä ei ole yleistä säännöstä rikosten valmistelusta, mutta tiettyjen vakavimpien rikosten valmistelu on jo nykyään säädetty rangaistavaksi kansainvälisten sopimusten perusteella. Esimerkiksi huumausainerikoksen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu on rangaistavaa.