Tampereen yliopistossa ei osata seurata laatua

Tampereen yliopisto ei läpäissyt Korkeakoulujen arviointineuvoston uusintatarkastusta. Tarkastuksessa selvitettiin onko yliopisto parantanut laadunseurantaansa. Arviointineuvoston mukaan ei ole selvää kuinka laatua on kehitetty, sillä arviointi vaatisi erillistä seurantajärjestelmää jo kehitettyjen järjestelmien rinnalle.

laatujärjestelmät
Kaija Holli allekirjoittaa paperia työpöytänsä äärellä.
Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli työhuoneessaan.YLE / Petri Aaltonen

Tampereen yliopisto tarkastettiin alun perin vuonna 2008, jolloin Korkeakoulujen arviointineuvosto huomasi laatujärjestelmässä puutteita. Yliopiston olisi pitänyt reilun kolmen vuoden aikana kehittää laatujärjestelmän dokumentaatiota, laatujärjestelmän systemaattisia seuranta- ja kehittämismenettelyitä sekä laatujärjestelmää kokonaisuutena.

Laatujärjestelmää on uusittu ja samaan aikaan yliopistossa on tehty myös suuri organisaatio- ja koulutusuudistus. Muutosten ansiosta sisäinen tiedonkulku on parantunut ja toiminta on yhdenmukaistunut. Arviointineuvoston mukaan suunnittelu- ja seurantaprosessien kuvauksista on kuitenkin vaikea päätellä miten johto käyttää vuosisuunnittelua laadun kehittämisen välineenä.

Laatujärjestelmän dokumentaatio on hajanaista ja niukkaa. Laadusta vastaavia toimijoita ei ole määritelty kootusti, vaan monessa eri asiakirjassa. Laatujärjestelmän toiminnot eivät myöskään hahmotu kokonaisuutena. Yksi Tampereen yliopiston keskeisistä laadunvarmistuksen menettelytavoista on sisäinen auditointi, mutta sitä ei ole toistaiseksi toteutettu kertaakaan.

Tampereen yliopiston rehtorin Kaija Hollin mukaan neuvoston edellyttämä erillinen laadunvarmistusjärjestelmä olisi raskas ja vanhanaikainen. Laadunvarmistus kuuluu yliopistolla jo muihin järjestelmiin olennaisesti ja laatua valvotaan jatkuvasti.

Korkeakoulujen arviointineuvoston tarkastuksissa ei oteta kantaa korkeakoulujen toiminnan laatuun, vaan arvioidaan sitä, miten laatujärjestelmä edistää korkeakoulun itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Lähteet: Yle Tampere