1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vaarallisimmat kemikaalit kielletään

127 maan edustajat ovat hyväksyneet Tukholmassa sopimuksen 12:n vaarallisimpina pidetyn kemikaalin kieltämisestä. Kiellettävien kemikaalien listalla ovat muun muassa DDT, PCB ja dioksiinit.

Sopimus hyväksyttiin tiistaina, ja 90 maata allekirjoitti sen keskiviikkona järjestetyssä seremoniassa. Muiden on määrä allekirjoittaa se vuoden kuluessa.

Sopimus astuu voimaan, kun 50 maata on sen ratifioinut. Tämän uskotaan vievän 4 - 5 vuotta.

Sopimus kieltää lähes kokonaan likaiseksi tusinaksi nimitettävien vaikeasti hajoavien orgaanisten myrkkyjen valmistamisen ja käytön.

Kemikaalien on todettu aiheuttavan muun muassa sikiövaurioita ja syöpää. Hitaasti hajoavina ne kulkeutuvat jopa alueille, joissa niitä ei ole koskaan käytetty, esimerkiksi Etelänapamantereelle.

Teollisuusmaissa useimpia nyt kiellettävistä kemikaaleista ei enää käytetä, mutta monessa kehitysmaassa ne ovat yhä suosittuja. Tarkoitus onkin perustaa rahasto, jolla kehitysmaita autetaan selviytymään ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttöönoton kustannuksista.

Kaikkia kemikaaleja ei kuitenkaan kielletä täydellisesti. Esimerkiksi DDT:tä saa vielä käyttää 25 maata malarian torjumiseen. PCB:tä sisältävän elektroniikkan käyttö on puolestaan sallittu vuoteen 2025, kunhan kemikaalia ei pääse vuotamaan.

Sopimusta on tarkoitus täydentää myöhemmin muilla vaarallisilla kemikaaleilla.

Persson: Tärkeä askel

Ruotsin pääministeri Göran Persson ylisti kokouksen aluksi sopimusta ensimmäiseksi askeleeksi myrkyllisten aineiden kieltämisessä.

Persson kuitenkin huomautti, ettei 12 vaarallisimpana pidetyn myrkyn kieltäminen riitä. Myrkyt on kiellettävä askel askeleelta, ja jos uusien kemikaalien edes epäillään olevan vaarallisia, ne on syytä kieltää, hän sanoi.

Myös ympäristöjärjestöt ovat kiittäneet sopimusta askeleena kohti myrkytöntä tulevaisuutta.

Likainen tusina

Sopimus kieltää aldriinin, klordaanin, DDT:n, dieldriinin, dioksiinit, endriinin, furaanit, heptakloorin, heksaklooribentseenin eli HCB:n, mirexin, polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet, ja toksafeenin.

Aldriinia on käytetty muun muassa termiittien, heinäsirkkojen ja muiden tuhoyönteisten torjuntaan. Myrkky voi kuitenkin surmata myös lintuja, kaloja ja ihmisiä.

Klordaania on käytetty niin ikään termiittien ja muiden tuhohyönteisten torjuntaan. Se voi samaten surmata lintuja ja kaloja sekä vaurioittaa ihmisten immuunijärjestelmää ja aiheuttaa syöpää. Useat maat ovat jo kieltäneet myrkyn tai rajoittaneet sen käyttöä jyrkästi.

DDT on kiellettävistä kemikaaleista ehkä tunnetuin. Toisen maailmansodan aikana sitä käytettiin suojelemaan sotilaita ja siviilejä malarialta sekä muilta hyönteisten levittämiltä taudeilta. Tuore sopimus sallii noin 25 maan käyttää myrkkyä vastedeskin malarian torjuntaan. Yli 30 maata on jo kieltänyt DDT:n ja yhtä moni on rajoittanut sen käyttöä. Pitkäaikaisen altistumisen DDT:lle on havaittu aiheuttavan ihmisillä kroonisia vaivoja. Myrkyn tiedetään myös ohentavan linnunmunien kuorta.

Dieldriiniä käytetään termiittien ja tekstiilituholaisten hävittämiseen. Aineen puoliintumisaika luonnossa on viitisen vuotta. Dieldriini on erittäin myrkyllinen kaloille ja muille vesieläimille. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa dieldiirini havaittiin yleisimmäksi hyönteismyrkkyjäämäksi pastöroidussa maidossa.

Dioksiinejä syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena sekä muun muassa hyönteismyrkkyjen valmistuksen sivutuotteena. Ne leviävät yleisimmin jätteiden mukana. Dieldriinin on todettu aiheuttavan ihmisillä muun muassa immuniteetti- ja entsyymihäiriöitä. Ihmiset saavat dioksiinejä yleisimmin erityisesti eläinperäisen ruoan mukana.

Endriiniä on käytetty kasvin lehdille suihkutettavana hyönteismyrkkynä sekä hiirien ja muiden jyrsijöiden torjuntaan. Myrkky voi säilyä maaperässä jopa 12 vuotta, ja veteen kulkeutuessaan se voi surmata kaloja.

Furaaneja syntyy monien samanlaisten prosessien sivutuotteena kuin dioksiinejäkin. Yhdisteitä on havaittu muun muassa polttouunien ja autojen päästöissä. Furaanien vaikutukset ovat niin ikään samankaltaiset kuin dioksiinien.

Heptaklooria käytetään etupäässä hyönteismyrkkynä. Sen uskotaan olevan vastuussa monien lintukantojen supistumiseen, ja suurina määrinä se on vaarallista myös minkeille, rotille ja jäniksille. Heptakloorin epäillään myös altistavan ihmisiä syövälle.

Heksaklooribentseeni otettiin käyttöön vuonna 1945 torjumaan muun muassa satoa tuhoavia sieniä. Itä-Turkissa tuhannet HCB:llä käsiteltyä viljaa vuosina 1954 - 1959 syöneet ihmiset saivat aineenvaihduntahäiriöitä ja 14 prosenttia kuoli.

Mirex on pääasiassa muurahaisia torjuva hyönteismyrkky, mutta sitä on käytetty myös estämään muovien, kumin ja elektroniikan paloherkkyyttä. Ihmisten ei ole todettu saavan mirexistä suoria oireita, mutta sitä pidetään mahdollisena karsinogeeninä eli syövälle aiheuttavana aineena.

PCB-yhdisteitä käytetään teollisuudessa muun muassa muuntajien ja kondensaattorien eristys- ja jäähdytysnesteinä sekä maaleissa ja lakoissa parantamaan niiden kestävyyttä. PCB-yhdisteet ovat myrkyllisiä kaloille, ja niiden uskotaan heikentävän myös useiden muiden villieläinten kuten hylkeiden ja minkkien immuniteettijärjestelmää. Lukuisten ihmisten tiedetään altistuneen ruokaan kulkeutuneelle PCB:lle. Japanissa vuonna 1968 ja Taiwanissa vuonna 1979 PCB:n saastuttamaa riisiä syöneet ihmiset saivat erilaisia oireita ja Taiwanissa havaittiin, että PCB:lle altistuneiden naisten useita vuosia myöhemmin synyttäneistä lapsista osa muun muassa kehittyi ikätovereitaan hitaammin.

Toksafeeni on puuvillan-, viljan, hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten viljelyssä käytetty hyönteismyrkky. Se on erittäin myrkyllinen kaloille ja saattaa aiheuttaa ihmisillä syöpää. 37 maata on jo kieltänyt myrkyn ja 11 muuta rajoittanut jyrkästi sen käyttöä.

Reuters, AP, YLE24