1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaiset säästävät yhä enemmän

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaisten into säästää on kasvanut selvästi kuluneen kahden vuoden aikana, ilmenee Suomen Pankkiyhdistyksen julkistamasta kyselystä. Säästämisen lisääntyminen näkyy muun muassa siinä, että kokonaan velattomia on tasan puolet kyselyyn vastanneista.

Suomalaiset mieltävät yhä taloudellisen tilanteensa hyväksi kansainvälisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

Puolet kansalaisista pitää tilannetta jopa yhtä hyvänä kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa.

Taloudellisen tilanteen paraneminen on pysähtymässä. Taloustilannettaan parantaneiden osuus, 34 prosenttia, on ennallaan. 1990-luvun puolivälistä luku nousi koko ajan. 15 prosenttia arvioi tilansa huonontuneen.

Viidenneksellä on oman arvion mukaan enemmän rahaa seuraavan 12 kuukauden aikana kuin nyt; 66 prosentilla saman verran ja noin 12 prosentilla vähemmän kuin nyt.

Tilanteet muuttuvat nopeasti

Suomalaisten arviot tulevasta taloudellisesta tilanteesta saattavat muuttua nopeasti.

Edellisen kyselyn aikana vuoden 1999 loppupuolella ja vuoden 2000 alussa osakekurssit olivat vahvassa nousussa. Nyt tehdyn kyselyn aikaan kurssit olivat jo kääntyneet selvään laskuun.

Kaksi vuotta sitten myös korkotaso oli selvästi alempi kuin se oli vuoden vaihteessa. Pankkiyhdistyksen mukaan lisääntyneet huonot uutiset näkyvät siinä, kuinka ihmiset kokevat oman taloudellisen tilanteensa.

Suomalaiset säästävät pankkitileille

Suomalaiset säästävät edelleenkin rahojaan pankkitileille.

Eniten rahaa on tavallisilla säästötileillä. Seuraavaksi eniten on varoja kiinni pörssiosakkeissa, sijoitusrahastoissa ja sitten vakuutuksissa.

Kaikkiaan sijoitusaikeet ovat jonkin verran lisääntyneet. Neljännes kansalaisista aikoo säästää tai sijoittaa seuraavan vuoden kuluessa. Kaksi vuotta sitten aikeita oli 23 prosentilla.

Säästäjistä noin kolmannes aikoo panna rahansa käyttötileille. Saman verran laittaa säästö- tai sijoitustileille.

Tutkimuksen mukaan päivittäisten raha-asioiden hoitoon käytettävillä tileillä on keskimäärin 24 000 markkaa talletuksia tehnyttä ihmistä kohden.

Säästö- tai sijoitustileillä on keskimäärin 58 000 markkaa tallettajaa kohti. Eniten rahaa on 50-64 -vuotiailla ja yli 70-vuotiailla.

Käyttelytileillä rahaa on noin 57 prosentilla alle 10 000 markkaa. Alle 30 000 markan summa jää jo neljälle viidestä tallettajasta. Sijoitus- ja säästötileillä rahaa on enemmän.

Yli puoli miljoonaa on rahaa eri tileillä vain noin prosentilla kansalaisista.

Eri sijoituskohteisiin on sijoittanut alle 30 000 markkaa alle puolet ihmisistä. Keskimääräistä enemmän ovat sijoittaneet yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt sekä ikäluokista 35-49 -vuotiaat.

Rahankäyttöä tutkittu 20 vuotta

Pankkiyhdistys on tutkinut kotitalouksien rahankäyttöä jo 20 vuoden ajan. Edellinen samanlainen tutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten. Nyt käytettävissä on myös vastaajien omaa taloudellista tilaa koskevat vertailutiedot viime vuodelta.

Säästämistä, luotonkäyttöä ja maksamista koskevaa tutkimusta varten haastateltiin 2 475 yli 15-vuotiasta henkilöä marraskuun 2000 ja tammikuun 2001 välisenä aikana.

Tutkimus on osa laajempaa Monitortutkimusta, joka taas on vuosittain tehtävä suomalaisten asenteita mittaava tutkimus.

YLE24

Lue seuraavaksi