Saamelaisten keskusjärjestö: Toimiin rasismin ja syrjinnän poistamiseksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen saamelaisten keskusjärjestö vaatii vuosikokouslausumassaan, että Suomi ryhtyy kiireellisiin toimiin saamelaisiin kohdistuvan rasismin ja syrjinnän poistamiseksi.

-Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää saamelaisten osalta, että heidän asemaansa alkuperäiskansana parannetaan merkittävästi – lainsäädännön, hallinnon ja taloudellisten tukitoimien keinoin, lausuu Inarissa viikonvaihteessa pidetty kokous, joka yhtyi samassa yhteydessä pidettyyn rasismia käsitelleen seminaarin näkemyksiin.

Rasismi on rakenteissa

-Rasismi ja syrjintä ovat luonteenomaisia länsimaiselle ideologialle ja ne heijastuvat länsimaailman suhteessa alkuperäiskansoihin. Rasismin ja syrjinnän juuret ovat kolonialismissa. Rasismi ja syrjintä jatkuvat nykyään länsimaiden kieltäessä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden. Osana kolonialismia on ollut Suomessa pyrkimys sulauttaa saamelaiset valtaväestöön. Sulauttamispyrkimykset ovat integroitu osaksi suomalaista lainsäädäntöä heijastellen rakenteellista rasismia. Vieläkään kaikilta osin lainsäädännöstä ei ole kolonialistisia käytäntöjä poistettu.

Oikeudet eivät toteudu

-Saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (PL 17 §) ja saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskevaa itsehallintoa (PL 121 §). Kaikilta osin edellä mainitut perusoikeudet eivät kuitenkaan toteudu.

Virkamiehet eivät tiedä

-Suomen saamelaisten keskusjärjestön mielestä lainsäädäntö on pääosin edelleen saamelaisia sulauttavaa eikä turvaa saamelaisia perusoikeuksia. Hallinnossa tapahtuu jatkuvasti saamelaisiin kohdistuvaa syrjintää: virkamiehillä ja lainsäätäjillä on puutteelliset tiedot saamelaisista päätöksenteon perustaksi eikä saamelaisilta pyydetä lausuntoja tai saamelaisten antamia lausuntoja ja esityksiä ei oteta huomioon. Tutkimustuloksia käytetään saamelaisvastaisesti, esim. maankäyttö- ja matkailututkimuksia. Viranomaiset eivät myöskään puutu saamenpuvun väärinkäyttöön matkailussa.

Koulu ei tue

-Koulutusjärjestelmissä ei huomioida saamelaisten perinteistä tietämystä ja opetussuunnitelmissa saamelaiskulttuurin- ja historian osuus on erittäin vähäistä. Usein koulukirjoissa oleva tieto on myös vanhentunutta. Saamelaisnuoret joutuvat lähtemään opiskelemaan muualle eikä näissä oppilaitoksissa tueta saamelaista kulttuuria ja identiteettiä. Saamelaiset kokevat koulukiusaamista saamelaisuutensa vuoksi ja tätä vähätellään.

Tiedotusvälineet vääristävät

-Tiedotusvälineillä on merkittävä rooli ihmisten asenteiden muokkaajana. Saamelaisiin kohdistuva kielteinen julkisuus on saanut jatkua vuosia kenenkään siihe puuttumatta. Tiedotuksen tuloksena on muodostunut virheellinen kuva saamelaisista ja saamelaisvastainen toiminta on lisääntynyt. Viranomaisissa on vakiintunut virheellinen käsitys, että Suomessa on olemassa kaksi erillistä saamelaisryhmittymää. Samoin saamelaisporonhoitajia syyllistetään omassa elinkeinossaan.

Kielen käytöstä syyllistetään

-Yksittäiset saamelaiset kohtaavat arkipäivässä monenlaisia epäluuloja, asenteellisuutta, etnistä syrjintää ja jatkuvaa rasismia kouluissa, työpaikoilla ja hoitaessaan luottamustoimiaan. Erityisesti saamenkielen käyttämisestä viranomaisissa syyllistetään sen takia, että tulkkaus- ja kielipalvelut koetaan kalliiksi. Saamelaiset kohtaavat syyllistämistä valtaväestön taholta tuodessaan esille saamelaisasioita. Heidän esittämiä asioita myös pysäytetään vähättelyllä tai liiottelulla. Saamenpuvun käyttäminen on paikoin vaikeaa rasismin vuoksi vapaa-aikana esimerkiksi ravintoloissa, lausuu vuosikokous.