1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Dieselautojen päästörajoihin tiukennuksia

Kasvihuoneilmiön ja ilman laadun takia huimasti kasvaneen ja enimmäkseen dieselautoihin perustuvan rekkaliikenteen päästöt halutaan panna kuriin Euroopassa.

Esimerkiksi vaikeasti poistettavien typen oksidipäästöjen raja-arvoja tiukennetaan merkittävästi vuonna 2008 ja hiukkaspäästöjen vuonna 2005.

Dieselmoottoreiden valmistajat tutkivat parhaillaan polttoaineen katalyyttista puhdistamista jollakin pelkistävällä lisäaineella kuten ammoniakilla tai urealla.

Tällä tekniikalla pystyttäisiin rajoittamaan erityisesti typen oksideja. Hiukkaspäästöjä taas halutaan vähentää rakentamalla autoihin niin kutsuttuja hiukkasloukkuja, jotka parhaillaan ovat koekäytössä.

Polttoaineen palaessa auton moottorista vapautuu ilmaan hiilidioksidia, häkää, palamattomia hiilivetyjä ja typen oksideja. EU-lainsäätäjät ovat antaneet näille kaikille raja-arvot, joiden yli päästöt eivät saa nousta.

Bensiinimoottoreissa katalysaattoreiden avulla haitalliset päästöt on onnistuttu pudottamaan murto-osaan aiemmista.

Dieselmoottoreiden kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa. Uusien dieselmoottoreiden päästöt ovat vain noin 50 – 65 prosenttia pienemmät kuin parisenkymmentä vuotta vanhemmilla dieselautoilla.

Vanhat autot saavat saastuttaa vapaasti

Suurin ongelma tällä hetkellä tuntuu kuitenkin olevan se, että vanhat autot saavat vapaasti tuprutella päästönsä ilmaan. Euroopassa päästömääräykset koskevat vain uusia autoja.

Useiden selvitysten mukaan tieliikenteen päästöt putoaisivat tehokkaimmin uusimalla kuorma- ja pakettiautokalustoa.

Jäsenvaltiot voisivat esimerkiksi suosia vähäpäästöisiä uusia autoja verohelpotuksin. Toinen mahdollinen keino olisi se, että pahasti saastuttaville autoille ja koneille asetettaisiin porttikieltoja. Esimerkiksi Ruotsissa useat suurkaupungit rajoittavat saastuttavien autojen pääsyä kaupungin keskustaan.

Ylen ympäristötietopalvelu