Mäntykuitupuun kysyntä kasvussa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Mäntykuitupuun kysynnän ennakoidaan kasvavan tuntuvasti lähiaikoina. Mäntykuitua on maakunnassa runsaasti tarjolla ensiharvennusleimikoissa, joita on tähän saakka ollut vaikeata saada kaupaksi.

Mäntykuidun kysynnän kasvu johtuu lähinnä metsäteollisuuden kuitulinjojen laajennuksista. Esimerkiksi Joutseno Pulpin uusi kuitulinja lisää yhtiön puun käyttöä yli kolmeen miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Lisäksi harvennuspuukauppaa edistää sahatukkien kysynnän hiipuminen.

Sahojen puun käytön ennakoidaan vähenevän tänä vuonna ainakin viisi prosenttia kahden edellisen vuoden tasosta.

Pohjois-Karjalan Radio