Aivohalvauspotilaat tyytyväisiä vertaisryhmätoimintaan

Etelä-Karjalassa kuntoutettavat aivohalvauspotilaat ovat tyytyväisiä vertaisryhmätoimintaan.

Saman kokeneet ovat kokoontuneet ohjatusti puolen vuoden ajan. Ryhmän vetäjä Soile Vepsäläinen sanoo, että tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn lisääminen ja elämässä kiinni pitäminen.

Saman kokeneiden pilottiryhmän rinnalla potilaat saavat fysio- ja puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Etelä-Karjalan keskussairaala ja afasiayhdistys kutsuivat aivohalvauspotilaita saman kokeneiden ryhmään kirjeitse. Jatkossa joko olemassaolevaa ryhmää laajennetaan tai perustetaan kokonaan uusi.

Etelä-Karjalan Radio