Etla alensi kasvuennustettaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla laski maanantaina tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuennustettaan 0,7 prosenttiyksiköllä. Etla ennustaa nyt Suomelle 3,8 prosentin talouskasvua.

Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan vuoteen 2005 asti keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Kasvu Suomessa on prosenttiyksikön nopeampaa kuin EU-maissa keskimäärin.

Suomen viennin määrä kasvaa edelleen nopeasti, ennustaa Etla. Viennin kasvu jää kuitenkin selvästi edellisen viisivuotiskauden korkeita lukemia pienemmäksi.

Eniten lisääntyy elektroniikkateollisuuden vienti. Elintarviketeollisuuden viennin arvellaan paranevan, jos Venäjän talouden elpyminen jatkuu.

Suomen vaihtotaseen ylijäämä säilyy Etlan mukaan suurena. Vasta vuoden 2005 lähestyessä ylijäämä kääntyy lievään laskuun. Korollinen nettovelka kääntyy lähivuosina Etlan mukaan saamiseksi.

Työttömyysasteen Etla ennustaa Suomessa laskevan 6,3 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä.

YLE24