Sundqvist-sopimukselle ei haeta purkua

Valtio ei lähde hakemaan entisen pankinjohtajan Ulf Sundqvistin kanssa solmitun vahingonkorvaussopimuksen purkamista tai kohtuullistamista oikeusteitse. Valtion vakuusrahaston toimiohjelautakunta päätti asiasta perjantaina.

Vakuusrahaston toimiohjelautakunta katsoo, ettei sillä ole riittäviä perusteita Sundqvistin ja omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Sillan välisen korvaussopimuksen purkamiseksi, pätemättömäksi saamiseksi tai kohtuullistamiseksi.

Ennen lopullista päätöstä selvitettiin suostuisiko Sundqvist vapaaehtoisesti sopimuksen purkuun tai muuttamaan sitä Arsenal-Sillalle taloudellisesti edullisemmaksi. Vastaus oli kielteinen.

Sopimuksella korkeimman oikeuden vuonna 1997 Sundqvistille tuomitut vahingonkorvaukset Arsenal-Sillalle soviteltiin 1,2 miljoonaan markkaan.

Kohtuullistamisesta noussut kohu johti silloisen toisen valtiovarainministerin Arja Alhon (sd.) eroon.

Lautakunnan mukaan sopimuksen julistaminen pätemättömäksi tuskin onnistuisi, vaikka rahojen piilottelu luotollisilla shekkitileillä on jälkeenpäin katsottu tuomioistuimessa rikokseksi. Miljoonaveloissa Arsenal-Sillalle ollut Sundqvist vältti luottotilikikkailulla ulosottoa.

Tuomioon johtaneet tosiseikat ja Sundqvistin menettelyn epäasianmukaisuus ovat siis olleet tiedossa. Sundqvistin ei ole näytetty sopimusta tehtäessä salanneen omaisuuttaan tai tulojaan Arsenal-Sillalta tai Valtion vakuusrahastolta.

Jo sopimusta tehtäessä oli otettu huomioon Sundqvistin maksukyky ja se, ettei häneltä oltu saatu ulosmitattua mitään.

Sundqvist tyytyi toteamaan toimiohjelautakunnan päätöksestä, että hänen mielestään se on selkeä ja oikeudellisesti hyvin perusteltu.

STT, YLE24