Hassi: Ilmastonmuutos arktisen ympäristön suurin uhka

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ympäristöministeri Satu Hassin mukaan ilmastonmuutos on yhä suurempi uhka arktiselle ympäristölle. Arktisen neuvoston 10-vuotisjuhlakokouksessa Rovaniemellä puhunut Hassi korosti, että lämpötilan ennustetaan nousevan eniten siellä, missä nyt on kylmintä eli napojen lähistöllä.

Jo nyt on havaittu esimerkiksi Grönlannin jäätiköiden pienenevän. Pohjoisen jäämeren jääpeite on ohentunut keskimäärin 40 prosenttia, ja monilla alueilla, muun muassa Alaskassa, on havaittu merkkejä ikiroudan sulamisesta.

Hassin mukaan päättäväiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi onkin kaikkien maiden velvollisuus. Globaalin vastuun näkökulmasta on tärkeintä, että päästöjään leikkaavat ensin ne maat, joiden päästöt henkeä kohden ovat suurimmat, hän sanoi.

Hassi patistikin löytämään sovun Kioton ilmastosopimuksesta sekä ratifioimaan kasvihuonekaasujen päästöjä vähentävän sopimuksen, jotta sopimus astuisi pikaisesti voimaan.

Hän korosti, että vuoden 2010 jälkeen tarvitaan jo uusia, entistä kunnianhimoisempia sitoumuksia.

Kioton sopimus velvoittaa teollisuusmaat vähentämään päästönsä keskimäärin 5,2 prosenttia vuoden 1990-tasosta vuoteen 2010 mennessä. Sen jälkeen vähennyksiä on tarkoitus jatkaa sopimalla uusista tiukemmista tavoitteista.

Arktisen neuvoston jäsenmaista vastahankaan on ollut Yhdysvallat, jonka uusi presidentti George W. Bush ilmoitti talvella, ettei maa ratifioikaan ilmastosopimusta.

Muut neuvoston jäsenmaat ovat Suomi, Venäjä, Kanada, Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska.

Lipponen korostaa ruohonjuuritasoa

Pääministeri Paavo Lipponen sanoi Rovaniemen kokouksessa pitämässään puheessa, että Arktisen neuvoston työn pitäisi kohdistua nykyistä paremmin ruohonjuuitasoon eli arktisen alueen ihmisten hyvinvoinita.

Nyt työ on hänen mukaansa liiaksi ylhäältä johdettua.

Lipponen arvioi arktisen ympäristöyhteistyön kehittyneen myönteisesti kymmenen viime vuoden aikana, mutta myös haasteiden kasvaneen. Niistä hän nosti esiin erityisesti ilmastonmuutoksen ja hiilivoimapäästöjen tuoman elohopealaskeuman.

Ympäristömyrkyt kulkeutuvat arktisille alueille

Tuhansien kilometrien päästä kulkeutuneita ympäristömyrkkyjä on havaittu korkeina pitoisuuksina arktisten alueiden ihmisissä ja eläimissä.

Tämä käy ilmi Arktisen kasviston ja eläimistön suojeluohjelman CAFF-työryhmän raportista, joka julkaistiin maanantaina Rovaniemellä.

Raportin mukaan suuri osa arktisista alueista on vielä luonnontilassa, mutta huolenaiheitakin on useita. Näitä ovat mm. jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen.

Raportti kehottaakin pikaisiin toimiin suurten katastrofien välttämiseksi.

WWF: Siperian ikirouta sulamassa

Ympäristöjärjestö WWF esitteli Rovaniemen kokouksessa tutkimusta, jonka mukaan Siperian ikirouta on sulamassa laajoilla alueilla.

Venäjän tiedeakatemian tutkimuksen mukaan Siperian suurten jokien Jenisein ja Lenan virtaus on lisääntynyt huomattavasti, vaikka niiden valuma-alueille on satanut viime vuosina aiempaa vähemmän vettä ja lunta.

Tutkijat selittävät muutosta sillä, että ylimääräiset vesimassa valuvat jokiin tundralta.

Syynä on se, että keskilämpötilojen nousu viime vuosina on saanut tundran ikiroudan sulamaan. Ikiroudaksi kutsutaan yhteen jäätyneestä kivi- ja maa-aineksesta koostuvaa tundran maaperää.

- Tundran sulamisen seuraukset ovat vakavia niin ihmiselle kuin ympäristöllekin. Esimerkiksi aikoinaan tukevalle maalle pystytetyt rakennukset voivat sulamisen myötä upota mutaan, sanoo Stefan Norris WWF:n Arktisesta ohjelmasta.

Lisääntynyt makean veden virtaaminen jokien kautta mereen puolestaan muuttaa Jäämeren suolapitoisuutta ja tuhoaa siten merieliöiden elinympäristöjä. Myös merivirroissa tapahtuu muutoksia.

WWF vetoaakin Arktisen neuvoston jäseniin, jotta he painostaisivat hallituksia edistämään Kioton ilmastosopimusta, joka velvoittaa vähentämään ilmaston lämpenemisestä syytettyjä kasvihuonekaasujen päästöjä.

Arktisen neuvoston jäsenistä Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se aio ratifioida Kioton sopimusta.

Kokouksen puheenjohtajana toimii ympäristöministeri Satu Hassi.

YLE24, STT