Muuttohaukkoihin kertyy ympäristömyrkkyjä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Muuttohaukan munista on löydetty jälleen ympäristömyrkkyjä, tällä kertaa bromattuja palonestoaineita. Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Tukholman yliopiston tekemässä tutkimuksessa todetaan, että bromatut palonestoaineet voivat rikastua ravintoketjussa, toisin kuin on aikaisemmin luultu.

Tutkimuksessa havaittiin, että luonnossa elävillä villeillä haukoilla palonestoainepitoisuudet olivat jopa 400 kertaa suuremmat kuin vertailuryhmän häkissä kasvatetuilla haukoilla.

Tämä on ensimmäinen kerta kun polybromattuja palonestoaineita on löydetty luonnossa ravintoketjun huipulta, kertoo Ruotsin luonnonsuojeluliiton projektipäällikkö Peter Lindberg.

Hänen mukaansa se, että että villeistä haukoista löytyi huomattavasti korkeampia pitoisuuksia kuin kontrolloidulla ravinnolla syötetyistä häkkihaukoista, on osoitus polybromattujen palonestoaineiden rikastumisesta ravintoketjussa.

Bromattuja palonestoaineita on eniten elektroniikka- ja sähkölaitteissa. Niitä käytetään myös muoveissa, kumissa ja tekstiileissä paikoissa, joissa voi syntyä kipinöitä tai muuten tulen vaaraa.

Bromattujen palonestoaineiden käyttömäärä on maailmassa lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana usealla kymmenellä prosentilla ja sen odotetaan yhä kasvavan.

Myös bromattujen palonestoaineiden pitoisuudet äidinmaidossa ja sedimentissä ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenien aikana, kun taas kiellettyjen ympäristömyrkkyjen, kuten PCB:n ja useiden torjunta-aineiden pitoisuudet ovat selvästi laskeneet.

Palonestoaineet päätyvät myös ihmiseen

Bromattujen palonestoaineiden vaikutukset ympäristöön ja ihmiseen tunnetaan vielä varsin huonosti.

Joidenkin aineista on todettu aiheuttavan nisäkkäillä häiriöitä kilpirauhastoiminnassa, mikä taas voi aiheuttaa aivojen ja hermoston kehityshäiriöitä.

Bromatut palonestoaineet vaikuttavat osin samalla tavoin myrkyllisesti kuin dioksiinit ja furaanit. Jotkut niistä aiheuttavat eläimille maksavaurioita ja mahdollisesti syöpääkin.

Ylen ympäristötietokeskus