WWF kiittää Suomea Itämeren suojelusta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ympäristöjärjestö WWF:n pääjohtaja Claude Martin kiittää Suomea aktiivisuudesta Itämeren suojelemiseksi, mutta korostaa samalla tarvetta turvata suojelun rahoitus.

Tammisaaressa tiistaina puhunut Martin sanoi, että hallituksen päätös tehdä sektorirajat ylittävä Itämeri-ohjelma on yksi osoitus Suomen aktiivisuudesta meren suojelussa.

Vasta riittävän valtion rahoituksen varmistaminen suojelutoimille on kuitenkin osoitus päättäjien sitoutumisesta Itämeren suojeluun, Martin korosti.

Hän toivoikin, että pian valmistuvaan hallituksen Itämeriohjelmaan sitoudutaan varaamalla sille riittävä rahoitus valtion budjetissa.

Itämeren suojelutoimet ovat Martinin mukaan kiireellisiä, ja niitä täytyy toteuttaa kaikilla sektoreilla.

Esimerkiksi Itämeren typpi- ja fosforipitoisuus on moninkertaistunut sadan vuoden aikana. Kun Itämeri oli 1900-luvun alussa kirkas ja puhdas, nyt näkösyvyys ulappavesillä on vähentynyt puoleen ja typpi- ja fosforipitoisuus 4 - 8-kertaistunut.

Hän pitää kiitettävänä sitä, että Suomi pyrkii aktiivisesti puuttumaan meren ympäristöongelmiin, muun muassa ravinnekuormitukseen ja öljyonnettomuusriskiin.

Martin osallistui Tammisaaressa WWF:n Itämeri-seminaariin, joka on osa järjestön Itämeren suojelukampanjaa Operaatio Merenneitoa.

YLE24