Vaalitavan uudistuksesta ei yksimielisyyttä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaisen vaalitavan uudistamista pohtinut toimikunta ei päässyt yksimielisyyteen uudistuksesta. Eniten kannatusta työryhmässä sai vaalialuejärjestelmä.

Vaalialuejärjestelmässä vaalipiirit yhdistettäisiin nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Tällöin puolueiden voimasuhteet ratkaistaisiin vaalialueilla, mutta puolueiden sisäinen paikkajako nykyisissä vaalipiireissä.

Toimikunta tutki viittä eri mallia, mutta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, miten suhteellisuuden periaate eduskuntavaaleissa toteutuisi parhaiten.

Vaalitoimikunta kannattaa kuitenkin asian jatkovalmisteluja. Muutoksen vaalitavassa pitäisi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Vaalitoimikunta selvitti lisäksi, mitä etuja ja haittoja joidenkin vaalien samanaikaiseen järjestämisene liittyisi. Toimikunnan mielestä kuitenkaan mitään vaaleja ei pysyvästi voida yhdistää.

YLE24