Nousukausi ei näy koulutuksessa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen koulutusmenot jäivät 1990-luvun lopulla jälkeen muista Pohjoismaista, ilmenee OECD:n vertailusta. Talouden elpyminen ei heijastunut opetukseen, joten koulutusmenojen suhteellinen osuus kansantuotteesta pieneni.

Myös opiskelijakohtaiset koulutusmenot olivat Suomessa OECD-maiden keskiarvoa pienemmät. Hyviä sijoituksia Suomi sai kuitenkin koulutuksen kestosta ja korkeakoulutukseen osallistumisesta.

Peruskoulun ja lukion opettajien ikärakenne on useimmissa OECD-maissa samanlainen kuin Suomessa. Yli 50-vuotiaiden osuus on lähes kolmannes. Peruskoulun luokanopettajat ovat kuitenkin peruskoulun ylempien luokkien ja lukion opettajia nuoermpia.

Suomalaisopettajien palkat ovat keskimäärin ruotsalaisten ja norjalaisten opettajien palkkoja korkeampia, vaikka ne jäävätkin hieman OECD:n keskitasosta.

STT