Kielten vuosi näkyy kansalaisopiston ohjelmassa

Vanajaveden opisto satsaa ensi työkaudella kieliohjelman monipuolisuuteen. Syksystä alkaen mukana on kuusitoista kieltä, uusina esperanto, japani ja latina.

Tietotekniikan hyväksikäyttö näkyy näkyy muun muassa Espanjan etäopetuskurssissa. Myös erilaisiin tutkintoihin johtavaa kielikoulutusta on lisätty.

Tulevan työkauden opetussuunnitelmassa painotetaan tietoyhteiskuntataitojen opettamista sekä opetusta, joka tukee tietoyhteiskunnassa selviämistä.

Radio Häme