Vammaishoitoon perusteilla säätiö

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä valmistelee säätiön perustamista vammaishoidon rahoituksen parantamiseksi.

Säätiö muodostettaisiin syksyllä toimintansa alkavan Lapin Osaamiskeskuksen pohjalle.

Kuntayhtymä perustelee säätiö-valmistelujaan sillä, että säätiö voisi anoa myös Raha-automaattiyhdistyksen varoja, joita kuntayhtymä ei voi saada.

RAY jakaa vuosittain 11 miljardia markkaa heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien tukeen ja palveluihin.