Työryhmä lisäisi luomutuotantoa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Valtioneuvoston asettama luomutuotantotyöryhmä esittää, että luonnonmukaisesti viljelty peltopinta-ala olisi vähintään 10 prosenttia viljelyalasta vuonna 2006. Työryhmä luovutti mietintönsä maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilälle perjantaina.

Nykyään luomupeltoja on 6,7 prosenttia viljelypelloista. Luomutuottajien järjestöt epäilevät, että luomutuotanto vähenee tänä vuonna jopa kymmenyksen, jos uusia luomusopimuksia varten ei saada lisärahoitusta.

Luomutuotanto ei ole vähentynyt Suomessa vielä kertaakaan EU-jäsenyyden aikana.

Järjestöjen mukaan työ- ja elinkeinokeskuksille on jätetty tänä vuonna poikkeuksellisen vähän hakemuksia luomutuotannon jatkamisesta.

Luomutuotantotyöryhmän mukaan kymmenen prosentin luomupinta-ala vaatisi vuosittain noin 26 miljoonaa markkaa maatalouden tukijärjestelmän tukia uusia sopimuksia varten vuoteen 2007 saakka.

Mikäli tavoitteena pidetään 20 prosenttia kokonaispeltoalasta, edellyttää se työryhmän laskelmien mukaan noin 127 miljoona markan lisärahoitusta.

Luomutuotteiden tarjonta ei toistaiseksi vastaa kysyntää. Kuluttajat toivovat lisää tuotantoa, tuotekehittelyä ja tuotevalikoimaa. Kattava tuotevalikoima vaatisi noin 500 uutta tuotetta, arvioi työryhmä.

Työryhmä keskittyi enemmän luomutuen laatuun kuin määrään. Sen mukaan sopimuksia tehtäessä tulisi suosia tiloja, jotka siirtyvät myös maidon- ja lihantuotannossa luonnonmukaisuuteen. Kasvinviljelyn ja kotieläintalouden rinnakkaisella harjoittamisella saadaan aikaan hyödyllinen ravinnekierto.

Kun työryhmä perustettiin vuosi sitten, sen yhtenä tehtävänä oli selvittää myös luomutuotannon ympäristövaikutukset. Työryhmä totesi, että luomutuotannon vaikutuksista ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen on vielä varsin vähän tutkimustietoa.

Samoin tietoa puuttuu luomutuotteiden terveys- ja ravitsemusvaikutuksista. Työryhmän mielestä olisi aiheellista nopeasti kartoittaa olemassa oleva tieto, meneillään olevat tutkimukset ja tarve tehdä täydentävää tutkimusta.

STT, YLE24