Itälaajentuminen muuttaa työmarkkinoita

EU:n itälaajenemisen ei odoteta synnyttävän laajaa muuttoliikettä Suomeen, päätellään kolmikantaisesti valmistellussa raportissa. Sen sijaan rajan yli työskenteleminen saattaa vaikuttaa suurestikin sekä Suomen että Viron työmarkkinoihin.

Torstaina työministeri Tarja Filatoville luovutetussa raportissa arvioidaan, että nettomuutto Suomeen voisi EU:n itälaajenemisen jälkeen nousta 1990-luvun alkupuolen tasolle, eli noin 7 000 - 13 000 henkilöön vuodessa.

Työryhmän mukaan muutto kehittyy "aivoviennin" sijasta "aivovaihdoksi" eli todennäköisesti koulutetun työvoiman kaksisuuntaiseksi lyhyempi- ja pidempiaikaiseksi muuttoliikkeeksi.

STT