Utsjoki suunnittelee pulloveden vientiä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Utsjoen kunta suunnittelee ryhtyvänsä viemään pullotettua pohjavettä arabimaihin ja Eurooppaan. Arvion mukaan vuosittain voitaisiin viedä 30 miljoonaa pulloa vettä ulkomaille.

Utsjoen vesihanke on perustutkimusvaiheessa. Vesivaroja ja markkinoiden laajuutta on selvitetty sekä veden laatua tutkittu.

Arvion mukaan vesi on erinomaista, sillä se on aitoa, laajojen soraharjujen suodattamaa pohjavettä. Vuodessa sitä riittäisi vientiin 30 miljoonaa pulloa.

Pulloveden tuotanto voisi alkaa noin kahden vuoden kuluessa. Hankkeeen täytyy kuitenkin läpäistä tarkat ympäristöselvitykset.

Suunniteltu vedenottopaikka sivuaisi Sulaojakaltiota, joka on saamelaisille pyhä paikka. Hankkeesta on jo tehty yksi valitus.

Hanke on Lapin ympäristökeskuksen ja ja Utsjoen kunnan yhteinen aloite. Siihen on saatu rahaa EU:lta, valtiolta ja Utsjoen kunnalta.

YLE24