Työryhmä: Peruspalveluiden saatavuus kuntoon seutuyhteistyöllä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Peruspalveluiden tason ja saatavuuden turvaaminen edellyttää kunnilta tiiviimpää seutuyhteistyötä ja verkottumista tulevaisuudessa väestön ikääntyessä ja koulutetun työvoiman tarpeen kasvaessa, ilmenee Peruspalvelut 2000 -työryhmän muistiösta.

Työryhmä jätti muistionsa maanantaina valtiovarainministeriölle.

Muistion mukaan peruspalvelujen toimivuutta olisi mahdollista edistää ottamalla käyttöön markkinoita hyödyttäviä tuotantomalleja.

Työryhmä ehdottaa muiden muassa vanhusten huollossa ja kotipalvelujen käytössä olevien palvelusetelien lisäämistä keinona markkinavetoisuuden parantamiseksi.

Tietotekniikan yleistyminen ja uudet teknologiat nähdään lisäksi mahdollisiksi keinoiksi tehdä peruspalveluiden järjestämisestä selvästi tehokkaampaa ja taloudellisempaa.

Seutuyhteistyön lisääminen nähdään muistion mukaan erityisen tärkeäksi terveydenhuollon alalla.

Työryhmän mielestä myös suomalaisen koulutusjärjestelmän kannustinjärjestelmä vaatii uudelleen arvioitia. Erityinen ongelma on suomalaisten eurooppalaisessa vertailussa hidas siirtyminen koulusta työelämään.

- Pitäisi miettiä, olisiko esimerkiksi opintojärjestelmää muutettava, jotta kouluttautuminen ei kestäisi niin kauan, erikoistutkija Kalevi Luoma VTT:stä sanoo.

Myös peruspalvelujen rahoitusrakenteessa nähdään perustavanlaatuisia ongelmia. Se, että esimerkiksi terveydenhuoltoa rahoitetaan useistä lähteistä ei työryhmän mietinnön mukaan välttämättä tue palvelujen tehokasta tuotantoa.

STT