Inkoota ja Porvoota esitetään öljysataman paikaksi

Inkoo ja Porvoo ovat Uudenmaan liiton mielestä sopivia paikkoja öljysataman uudeksi sijoituspaikaksi.

Liitto on tutkinut vaihtoehtoja Helsingin Laajasalosta vuonna 2010 pois siirrettävälle öljysatamalle. Sekä Inkoo että Porvoo ovat alustavasti suhtautuneet myönteisesti öljysataman vastaan ottamiseen.

Inkoon satama soveltuu Uudenmaan liiton mielestä öljysatamatoimintaan teknisesti hyvin. Haittatekijänä on suhteellisen pitkä etäisyys pääkaupunkiseudulle.

Selvityksessä oli mukana myös Kirkkonummi. Kantvikissa öljysatamatoiminta edellyttäisi kuitenkin merkittäviä lisäinvestointeja kuljetusinfrastruktuuriin.

Ylen Läntinen