Britanniassa keskustelllaan ydinvoiman lisäämisestä

Britannian hallitus on ryhtynyt harkitsemaan ydinvoiman lisärakentamista vaihtoehtona maan energiantarpeen turvaamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Asia on noussut esille samaan aikaan, kun Ruotsi ja Saksa ovat luopumassa ydinvoimasta eikä uusia ydinvoimahankkeita ole EU:ssa vireillä muualla kuin Suomessa.

Ydinvoimamyönteisenä pdietty uusi energiaministeri Brian Wilson on sanonut selvittävänsä, millainen rooli ydinvoimalla voisi olla Britannian tulevassa energiapolitiikassa.

Britannia pohtii parhaillaan, miten turvata energiahuolto samalla, kun maan on Kioton sopimuksen mukaan vähennettävä kasvihuonekaasujen päästöjä 23 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Ydinvoimalla tuotetaan tällä haavaa noin 22 prosenttia Britannian energiantarpeesta. Hiilen ja kaasun osuus on kummankin noin kolmannes, ja uusiutuvien energialähteiden vain kolme prosenttia.

Edellisen kerran Britanniaan rakennettiin ydinvoimala kuusi vuotta sitten, ja tuolloin hanke nostatti ympäristöliikkeen ankaraa arvostelua.

Yhtenä vaihtoehtona ydinvoiman lisärakentamiselle onkin esitetty nykyisten voimaloiden käyttöiän pidentämistä. Monet maan voimaloista ovat kuitenkin jo niin vanhoja, etteivät asiantuntijat pidä vaihtoehtoa kovin todennäköisenä.

Ympäristöjärjestöt ovat jo tuominneet Wilsonin tuoreet kaavailut jyrkästi. Maan ystävien mukaan taistelua ilmastonmuutosta vastaan ei pidä käyttää tekosyynä uuden ydinvoimalasukupolven rakentamiselle.

Reuters