1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kuopioon uusi ympäristöteknologian tutkimusyksikkö

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kuopion yliopistossa on aloittanut uusi ympäristöteknologian tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, joka keskittyy ilman epäpuhtauksien tutkimukseen ja soveltavaan tuotekehitykseen.

Kuopioon aiotaan luoda merkittävä aerosolien tutkimus- ja testauskeskus. Yksikköä johtaa professori Taisto Raunemaa, joka on aerosolitutkimuksen pioneereja myös maailmanlaajuisesti.

Käynnissä on jo useita hankkeita, jotka liittyvät ajoneuvojen, moottorien, polttoaineiden ja polttolaitteiden teknologian kehittämiseen.

Erityisesti päämääränä on uusien yritysten perustaminen Itä-Suomen alueelle.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Kuopion kaupunki ja yritykset. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Joensuun yliopisto, Fortum ja Kemira Metalkat.

Kuopiossa tutkitaan pienhiukkasia ja puun polttoa

Polttoperäisten aerosolien syntymistä, leviämistä ja vaikutuksia terveyteen ja ilmakehään pidetään yhtenä keskeisenä ympäristötutkimuksen alueena maailmassa.

Avainasemaan nousee vähäpäästöisten ajoneuvojen, moottoreiden, polttoaineiden ja polttolaitteiden teknologian kehittäminen.

Vaikeimmin selvitettävä kohde ovat pienhiukkaset, koska ne sisältävät huomattavan määrän erilaisia yhdisteitä ja tunkeutuvat syvälle keuhkoihin.

Kuopion uusi yksikkö panostaakin pienhiukkasten mittausmenetelmien ja -laitteiden kehittämiseen. Toisena painopistealueena on sisäilmaa puhdistavien laitteistojen testaus ja kehitystyö.

Kolmannessa tutkimusosiossa tuotetaan tietoa puun polton hyödyistä ja haitoista, minkä uskotaan edistävän bioenergian käyttöä sekä vähäpäästöisten pienkattiloiden valmistusta Pohjois-Savossa.

Lisäksi yksikössä selvitetään, miten polttoaineet ja katalysaattorit vaikuttavat autojen ja pienmoottorien pakokaasuihin.

STT

Lue seuraavaksi