Työryhmä: Orgaanista jätettä ei kaatopaikoille

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ympäristöministeriön asettama työryhmä haluaa kieltää orgaanisten jätteiden kaatopaikkasijoituksen sekä saattaa jäteveron koskemaan myös teollisuuden kaatopaikalle sijoittamia jätteitä. Kielto koskisi kaikkia kaatopaikkoja ja se voitaisiin antaa parissa vuodessa.

Työryhmän päämääränä on vähentää jätteiden määrää sekä jätehuollon kasvihuonekaasujen päästöjä.

Esitys liittyy hallituksen ensimmäiseen, vuoteen 2005 ulottuvaan valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan, joka määrättiin tarkistettavaksi vuonna 2001.

Korotus toteutuisi asteittain

Jäteveroa ehdotetaan korotettavaksi ensi vaiheessa nykyisestä 90 markasta 170 markkaan jätetonnilta. Myöhemmin vero laajennettaisiin koskemaan myös teollisuuden kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä.

Korotuksella pyritään parantamaan erityisesti yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämistä sekä hillitsemään teollisuusjätteiden määrän voimakasta kasvua.

Suomessa jätevero on nykyisin noin puolet Ruotsin, noin 40 prosenttia Norjan ja kolmasosa Tanskan jäteveron tasosta. Suomi on myös näistä maista ainoa, jossa teollisuuden kaatopaikat on vapautettu kokonaan jäteverosta.

Jäteveron tuotto on noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. Korotuksen jälkeen tuotto nousisi noin 380 miljoonaan markkaan ja 2005 toteutettavan laajennuksen jälkeen noin 920 miljoonaan markkaan vuodessa.

Ryhmä esittää, että tuotosta varattaisiin 200 miljoonaa markkaa vuodessa seuraavien kymmenen vuoden ajan jätteiden määrän haitallisuuden vähentämiseen ja jätehuollon kehittämiseen.

Tuottajan vastuu jätteistä laajenisi

Myös tuotteen valmistajan ja maahantuojan vastuuta tuotteista niiden käytön jälkeen syntyvistä jätteistä ehdotetaan lisättäväksi.

Uudet tuottajanvastuuseen perustuvat säädökset ovat jo valmisteilla ajoneuvoista sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteista. Lisäksi säädöksiä ehdotetaan huonekaluihin, paristoihin ja akkuihin.

STT