STM esittää työpaikoille pääsääntöisesti vapaaehtoisia huumetestejä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää vapaaehtoisuuteen perustuvien huumetestien järjestämistä työpaikoilla. STM:n mukaan testeistä kieltäytymisen ei myöskään pitäisi aiheuttaa testattavalle ikäviä seuraamuksia.

Työryhmän väliraportin mukaan työntekijä tai työnantaja voitaisiin kuitenkin velvoittaa testiin, jos hänestä aiheutuu terveyden- tai hengenvaaraa itselleen, muille työntekijöille tai muulle työyhteisölle. Työryhmä pitää testejä yhtenä varhaisen puuttumisen keinona.

Testien tekemiseen olisi aina liityttävä testattavan hoitoon ohjaaminen ja tukeminen.

Raportin mukaan samanlaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia huumetestejä voitaisiin tehdä yksittäisissä ongelmatilanteissa myös kouluissa ja oppilaitoksissa silloin, kun on aihetta epäillä oppilaita tai opiskelijoita huumeiden käytöstä.

STM valmistelisi koulujen ja oppilaitosten huumeiden käytön varalta menettelytapaohjeen yhdessä opetusministeriön kanssa.

Järjestettävien huumetestien vapaaehtoisuutta perustellaan sillä, että huumetesteissä puututaan yksilön perusoikeuksiin. Myöskään huumetestejä koskevia tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman testattavan kirjallista suostumusta.

Joulukuussa 2000 huumausainetestauksen tarpeellisuutta selvittämään asetettu työryhmä luovutti väliraporttinsa peruspalveluministeri Osmo Soininvaaralle (vihr.) maanantaina.

Jatkotyönsä aikana työryhmä valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka käsittelee huumeiden käyttöä työpaikoilla. Työryhmän on tarkoitus julkaista loppuraporttinsa tämän vuoden lopussa.

YLE24