Tapio: Metsänviljelyä lisättävä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion mukaan metsänviljelyn pinta-alan tulisi olla noin kolmanneksen nykyistä suurempi. Syynä on avohakkuiden määrän nopea kasvu viime vuosina.

Tapion mukaan metsänviljelyn pinta-ala on ollut viimeiset viisi vuotta noin 90 000 hehtaaria vuodessa. Avohakkuiden määrä on samaan aikaan ollut kuitenkin selvästi yli 100 000 hehtaaria vuodessa. Viime vuonna avohakkuita tehtiin jo 130 000 hehtaarin alalla.

Tapion mukaan viljelymäärien pitäisi olla 30 000 hehtaaria nykyistä suuremmat. Lisätarve vastaa suunnilleen Espoon tai Oulun kaupungin pinta-alaa.

Uudistusalat kannattaisi viljellä nopeasti, parin kolmen vuoden aikana hakkuun jälkeen. Viivästyessään työt vaikeutuvat heinittymisen ja vesakoitumisen vuoksi ja työ tulee kalliimmaksi.

Metsälain mukaan metsänomistajan on saatava viljelytyöt päätökseen viiden vuoden kuluessa hakkuun päättymisestä.Vajaa kolmannes viljelystä on ollut kylvöä ja reilut kaksi kolmannesta istutusta. Mänty on ylivoimaisesti tärkein kylvöpuulaji.

Istutuksissa mänty on menettänyt jonkin verran osuuttaan kuuselle. Viime vuonna istutettiin yksityismetsiin noin 115 miljoonaa puun tainta. Yli puolet niistä oli kuusta, kolmannes mäntyä ja runsas 10 prosenttia koivua.

STT