1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Susien metsästys luvanvaraiseksi

Susien metsästys tulee elokuun alussa luvanvaraiseksi myös poronhoitoalueella. Hallituksen päätös muuttaa metsästysasetusta on seurausta EU:n komission huhtikuussa antamasta virallisesta huomautuksesta.

Komission mukaan Suomen metsästyslainsäädäntö ei noudata luontodirektiiviä, jossa säädetään luontotyyppien, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta.

Susi kuuluu direktiivin mukaan tiukasti suojeltuihin lajeihin. Suomessa sutta on saanut poronhoitoalueella metsästää vapaasti metsästysaikaan. Maatalousministeriön mukaan kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että suden metsästystä pitäisi myös poronhoitoalueella rajoittaa.

Asetusmuutoksen myötä myös ilmoitusvelvollisuus muuttuu. Metsästäjän tulee ilmoittaa riistanhoitopiirille saaliistaan ensimmäisenä arkipäivänä saaliin saatuaan. Riistanhoitopiirin on puolestaan ilmoitettava maatalousministeriölle saaliista seitsemän päivän kuluessa. Näin halutaan tehostaa valvontaa.

Linnuille lisää pesimisrauhaa

Myös lintujen rauhoitusaikaa pidennetään. Komission mielestä Suomen laki ei ole tarjonnut tarpeeksi hyvää suojaa pesimis- ja lisääntymisaikana mm. variksille, harakalle, lokeille ja kesykyyhkyille.

STT