Suomi on merkittävä lintumaa

Suomessa on yli 400 sellaista aluetta, jolla pesii tai parveilee uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai kansainvälisesti merkittäviä lintulajeja. Ympäristökeskus ja lintuharrastajat ovat kartoittaneet maamme lintualueet.

Lintualueita ovat kartoittaneet Suomen ympäristökeskus ja lintuharrastajien kattojärjestö BirdLife Suomi. Tarkalleen Suomessa 411 tärkeää lintualuetta.

Alueet ovat luonnonsuojelun kannalta merkittäviä. Kartoittajien mukaan joukossa on alueita, joiden linnustoarvoa ei ole aiemmin tunnettu.

Parhaiten linnut viihtyvät Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Suurin osa tärkeistä lintualueista on vesiä ja metsiä. Vähiten joukossa on niittyjä, peltoja ja muita kulttuurimaisema-alueita.

Lintualueet ovat hyvin erikokoisia. Joukossa on suuria Lapin erämaa-alueita, mutta myös muutaman hehtaarin kokoisia valkoselkätikkametsiä ja kaakkurilampia.

Suurin osa lintualueista on nimetty Natura-ohjelmaan. Kaikkien lintualueiden säilyttäminen linnuille sopivana ei kuitenkaan edellytä suojelutoimia, vaan aktiivinen maankäyttö voi olla jopa lintuja suosivaa.

STT