OECD uskoo Kiinan talouteen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kiinan talouskasvu jatkuu nopeana myös seuraavat pari vuosikymmentä ja vuonna 2015 maan bruttokansantuote on suurempi kuin Yhdysvaltojen, ennustaa tuore tutkimus.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaiseman tutkimuksen mukaan Kiinan talouden kasvuvauhti on vuosina 1995 - 2015 keskimäärin 5,5 prosenttia, kun se edellisinä kahtena vuosikymmenenä oli 7,5 prosenttia vuodessa.

Kiinan osuus maailman kokonaistuotannosta puolestaan nousee 11:stä 17 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä, uskoo tutkimuksen tekijä, tunnettu taloushistorioitsija ja kehitystutkija Angus Maddison.

Kiinalaiset yhä köyhiä

Kiinan bruttokansantuote on nyt noin puolet Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta, mutta henkeä kohden laskettuna vain kymmenesosa ja vain puolet maailman keskiarvosta.

Vuonna 2015 Kiina saattaisi yltää lähelle maailman keskiarvoa, jos kasvu jatkuu suotuisana.

Henkeä kohden laskettuna bruttokansantuote on kasvanut nyt noin 6,0 prosenttia vuodessa, mutta Maddison uskoo kasvun hidastuvan 4,5 prosenttiin.

Kiinan tervehdytettävä talouttaan

Maddisonin mukaan Kiinalla on kuitenkin edessään monien ongelmien ratkaisu, jos se mielii päästä ennustettuihin kasvulukemiin.

Kiinan on säädettävä markkinoita tukevia lakeja, saneerattava valtionyrityksiä, luotava terveet rahoitusmarkkinat ja turvattava valtiontalouden tasapaino, luettelee Maddison.

Hänen mukaansa Kiinan johto on kuitenkkin hyvin tietoinen ongelmista ja näyttää olevan sitoutunut niiden ratkaisemiseen.

"Kehitysmaat hyötyvät markkinoiden avautumisesta"

Maddison uskoo, että taloudellinen yhdentyminen ja teknologinen kehitys hyödyttävät erityisesti kehitysmaita.

Jos markkinoiden avautuminen ja kaupan esteiden purkaminen jatku, kehitysmaiden elintaso ja osuus maailmantuotannosta nousee hänen uskomuksensa mukaan roimasti lähivuosikymmeninä.

Samaa mieltä on toinen OECD:n tutkimus, jossa ennustetaan koko maailman lähivuosikymmenien talouskehitystä.

OECD:ssä arvellaan, että kehitysmaiden talous kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 6,7 prosenttia vuodessa ja teollisuusmaiden 2,9 prosenttia.

Siten kehitysmaiden osuus maailmantaloudesta olisi vuonna 2020 kaksi kolmasosaa, kun se nyt on 44 prosenttia.

Erityisesti teollisuusmaiden järjestö povaa kasvua Brasilialle, Kiinalle, Intialle, Indonesialle ja Venäjälle.

Niiden osuus maailmantaloudesta olisi vuonna 2020 OECD:n mukaan 35 prosenttia ja muiden kehitysmaiden 32 prosenttia.