1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen turvallisuuspolitiikan uudet linjat

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunta aloitti 5.9. uuden puolustuspoliittisen selonteon käsittelyn. Selonteossa linjataan Suomen puolustuspolitiikan periaatteet ja puolustusvoimien kehittämisen suunta.

Puolustusvoimain pääesikunta

Turvallisuuspolitiikan lähtökohta on Suomen itsenäisyyden säilyttäminen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen. Puolustusvoimien on myös kyettävä estämään vieraiden valtioiden tunkeutuminen Suomen alueelle ja ylläpidettävä valtiojohdon toimintaedellytyksiä ja -vapautta.

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustekijät on selonteossa listattu seuraavasti.

1. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

2. Pysyttäytyminen vallitsevissa olosuhteissa sotilaallisesti liittoutumattomana.

3. Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi.

Selonteossa korostuu kansainvälisen puolustusyhteistyön merkitys. Suomi on ilmoittautunut mukaan EU:n kriisinhallintayhteistyöhön, jota varten ollaan muodostamassa yhtymiä. Samalla Suomi on mukana Naton kumppanuusyhteistyössä.

Selonteko ottaa huomioon uudenlaiset uhkakuvat, kuten kansainvälisen rikollisuuden, tietoverkkihin kohdistuvat uhat sekä ekologiset riskit.

Puolustusvoimien kehittämisen painopiste on maavoimissa. Kolmen jääkäriprikaatin luominen on asetettu maavoimien tärkeimmäksi hankkeeksi. Tehokkaimman asejärjestelmän etsimiseksi selonteko esittää laaja-alaista tutkimusta.

Ensi vuosille esitetään, että puolustushallinnon määrärahat kasvaisivat noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. Toisaalta hallinnonala joutuu rationalisoimaan omaa toimintaansa.

Yrjö Kokkonen, Yle24

Lue seuraavaksi