1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Katalysaattoreista platinapäästöjä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Katalysaattoreiden yleistyminen autoissa on vähentänyt liikenteen hiilivety-, häkä- ja typenoksidipäästöjä. Myös liikenteen lyijypäästöt ovat käytännössä loppuneet kokonaan, kun on siirrytty käyttämään lyijytöntä bensiiniä. Katalysaattori ei kuitenkaan ratkaise kaikkia päästöongelmia.

Täydellisestikin puhdistetusta pakokaasusta jää jäljelle hiilidioksidi, joka on kasvihuonekaasu.

Typenoksiditkaan eivät poistu katalysaattorissa kokonaan, ainoastaan 80 - 90 prosenttisesti.

Katalysaattoreiden yleistymisen myötä myös eräiden jalometallien, kuten platinan, päästöt liikenteessä ovat lisääntyneet tuoden mukanaan uuden mahdollisen terveyshaitan.

Geologian tutkimuslaitos GTK ja Ilmatieteen laitos ovat mitanneet ilman ja tiepölyn platinapitoisuuksia Helsingissä ja Espoossa.

Tutkimuksen mukaan autojen katalysaattoreista irtoavat platinaryhmän metallit kulkeutuvat ilmassa lähinnä pieninä alle 2,5 mikrometrin hiukkasina, jotka kertyvät tien varrelle maantiepölyyn. Tiepölyn jalometallipitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin vastaavilla teillä muissa Euroopan maissa.

Tienvarsien platinapitoisuuden on havaittu kasvaneen viime vuosina monissa maissa. Laajoja tutkimuksia on tehty muun muassa Saksassa ja Englannissa.

Platinan vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön on toistaiseksi melko vähän tutkimustietoa. Platinan kloorisuolojen epäillään aiheuttavan muun muassa munuaissairauksia, allergiaa ja astmaa.

Joidenkin tutkimusten mukaan platinasuolat saattavat käyttäytyä myös hermomyrkyn tavoin, mutta asiaa ei ole kiistattomasti pystytty todistamaan. Työterveyslaitoksella tutkitaan parhaillaan platinan työperäistä altistumista.

Tutkimuksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Ylen ympäristötietopalvelu

Lue seuraavaksi