1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyneet EU:ssa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Liikenteen ympäristöhaitat ovat lisääntyneet Euroopassa, kertoo Euroopan ympäristökeskus EEA tuoreessa raportissaan. Liikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästöjen pelätään jopa vaarantavan EU:n mahdollisuudet täyttää Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet.

Fossiiliset polttoaineet ovat yhä selvästi suurin eenrgianlähde liikenteessä. Liikennemuodoista maantieliikenne on hiilidioksidipäästöjen suurin lähde ja ilmaliikenne toiseksi suurin.

Vuosina 1990 - 1998 liikenteen päästöt lisääntyivät 15 prosenttia.

Myös liikenteen meluhaitat ovat merkittävät. Yli 30 prosenttia EU-maiden väestöstä altistuu häritsevästi tai terveydelle haitallisesti liikennemelulle.

Lisäksi maantie- ja rautatieverkosto on enenevässä määrin pilkkomassa EU:n aluetta. Se vie maata maataloudelta ja asutukselta sekä vaikuttaa lukuisiin luontokohteisiin ja tyyppeihin, raportissa todetaan.

Suuria öljypäästöjä aiheutuu puolestaan merionnettomuuksissa, mutta tätäkin enemmän öljylauttoja syntyy laittomista öljypäästöistä.

Myönteisenä raportissa nähdään puolestaan se, että katalysaattorit ovat vähentäneet uusien bensiinikäyttöisten autojen pakokaasupäästöjä hiilidioksidia lukuunottamatta.

Myös dieselajoneuvojen päästörajoituksia ja polttoaineiden laatuvaatimuksia on kiristetty.

Ilmanlaatu on kuitenkin useimmissa Euroopan kaupungeissa yhä heikko.

YLE24

Lue seuraavaksi