Helsingin ympäristön tila kohentunut hieman

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Helsingin ympäristön tila on kohentunut viime vuosikymmenen aikana monessa suhteessa, mutta jätteiden määrä ja liikenne ovat kuitenkin lisääntyneet.

Helsingin kaupungin ympäristöraportin mukaan ilmanlaatu on hieman kohentunut hiilidioksidi-, rikki- ja typpipäästöjen vähentymisen myötä.

Esimerkiksi energiantuotannon rikkidioksidipäästöt vähenivät yli 70 prosenttia ja typenoksidipäästöt yli 60 prosenttia. Syynä oli etenkin hiilen korvaaminen maakaasulla.

Myös meriveden laatu on parantunut, kun jätevesien puhdistus on tehostunut.

Jätteitä helsinkiläiset tuottavat kuitenkin aikaisempaa enemmän ja liikenteen kasvu on lisännyt muun muassa pöly- ja meluhaittoja.

Helsingissä syntyvästä jätteestä hyödynnettiin viime vuonna runsaat 40 prosenttia, kun valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite on 70 prosenttia vuoteen 2005 mennessä.

Raportissa havainnollistetaan päästöjen määrää ns. ekologisen avulla. Jalanjälki kertoo, miten suuren pinta-alan maata väestö tarvitsee tuottaakseen kuluttamansa resurssit ja päästäkseen eroon tuottamistaan päästöistä.

Helsinkiläisten aiheuttama ekologinen jalanjälki oli vuonna 1999 noin 105-kertoainen verrattuna Helsingin pinta-alaan. Yksi helsinkiläinen tarvitsisi siis laskentamallin mukaan 3,57 hehtaaria maata.

Jalanjälki on viime vuosina hieman pienentynyt, sillä vuonna 1995 yhden helsinkiläisen ekologinen jalanjälki oli 3,38 hehtaaria.

Ympäristönsuojeluun 2,7 prosenttia budjetista

Helsinki käytti viime vuonna ympäristönsuojeluun 2,7 prosenttia kaikista toimintakuluistaan eli 437 miljoonaa markkaa. Eniten rahaa kului vesien- ja ilmastonsuojeluun.

Ympäristöinvestointeihin Helsinki käytti noin 225 miljoonaa markkaa.

Tuloja ympäristösektorilta tuli puolestaan 294 miljoonaa markkaa, mikä on 4,8 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Pääosa tuotoista tuli jätevesimaksuista.

Varsinaisia ympäristökuluja on kuitenkin vaikea arvioida, sillä ympäristöasiat liittyvät tiiviisti muihin asioihin.

STT