Vain joka kolmas kaivo kunnossa

Vain yksi kolmesta kaivosta on kunnossa ja täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, ilmenee Kirsti Korkka-Niemen tuoreesta väitöstutkimuksesta. Kunnallisen vesijohtoverkon ulkopuolella asuu noin 700 000 suomalaista, jotka ottavat käyttövetensä kaivoista.

Kaivovesi on keskimäärin heikkolaatuisinta rannikolla ja parasta Pohjois-Suomessa. Lähes puolissa tutkituista kaivoista veden laatuongelmat aiheuttavat lähinnä teknistä tai esteettistä haittaa, mutta 19 prosentissa vesi ei täyttänyt terveydellisinkään perustein määrättyjä raja-arvoja.

Yleisin käyttäjien kaivovesissään havaitsema haitta on veden värillisyys tai värjäävyys. Makuhaittoja aiheuttaa yleisimmin rauta, humus tai suolaisuus. On myös yleistä, että veden mangaani-, alumiini-, nitraatti- tai fluoridipitoisuus on liian korkea tai että vesi on epähygieenistä.

Pienkaivojen veden laatuun vaikuttavat niin yleiset geologiset tekijät, alueen pohjavesiesiintymien laatu sekä itse kaivon ominaisuudet. Osa epäkohdista johtuu pintavesien pääsystä kaivoon tai likaavasta toiminnasta kaivon lähettyvillä.

- Haja-asutusalueiden vedenhankinta voidaan haluttaessa saada paremmaksi. Moni ongelma voitaisiin ratkaista yksittäistalouksien tarpeisiin kehitetyllä vedenkäsittelyjärjestelmällä tai yksinkertaisesti valistuksella, Korkka-Niemi sanoo.

STT