1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunta hyväksyi parisuhdelain

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunta hyväksyi perjantaina kiistellyn parisuhdelain, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimisen. Laki meni läpi äänin 99 - 84.

Rekisteröinti tuo osapuolille lähes samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliitto, muun muassa samanlaisen perintöoikeuden. Lain ulkopuolelle jää adoptio-oikeus ja oikeus yhteiseen sukunimeen.

Eduskunnassa on viikon ajan käyty kiivasta keskustelua lain sisällöstä.

Näin kansanedustajat äänestivät

Parisuhdelain hyväksymistä kannattivat etenkin vihreät. Jyrkintä vastustus oli kristillisdemokraattien keskuudessa.

Puolueiden rivit rakoilivat

Äänestys kiistellystä parisuhdelaista jakoi suurimpien puolueiden rivejä. Eduskuntaryhmät olivat kuitenkin antaneet kansanedustajille vapaat kädet äänestää asiassa kuten parhaaksi katsoivat.

Sosiaalidemokraattien kansanedustajista lain hyväksymisen puolesta äänesti 40 edustajaa ja 9 sitä vastaan. Yksi SDP:n edustaja, Valto Koski, äänesti tyhjää.

Keskustan edustajista 34 vastusti lain hyväksymistä ja 10 puolsi sitä. Myös kokoomuslaisista enemmistö oli parisuhdelain hyväksymistä vastaan. Lain hyväksymistä vastusti 33 ja kannatti 15 edustajaa. Poissa äänestyksestä oli 8 kokoomuksen kansanedustajaa.

Vasemmistoliiton edustajista lakia puolsi 14 ja vastusti 4. Vihreät olivat puolestaan kokonaisuudessaan hyväksymisen kannalla. RKP:n edustajista 9 kannatti ja 3 vastusti lain hyväksymistä.

Kaikki kristillisdemokraattien kansanedustajat olivat lain hyväksymistä vastaan. Myös perussuomalaisten Raimo Vistbacka ja alkiolaisen keskustan Sulo Aittoniemi vastustivat lakia.

Lain voimaatulo viivästynee

Samaa sukupuolta olevat kumppanukset pääsevät rekisteröimään parisuhteensa näillä näkymin vasta ensi vuoden puolella, sillä oikeusministeriön mukaan lakia ei todennäköisesti ehditä saada voimaan tänä vuonna.

Lain voimaantuloa käytännössä viivästyttää laajahkot muutokset viranomaisten tietojärjestelmiin. Aikaa vie uuden tietokone-ohjelman hankkiminen Väestörekisterikeskukseen, jotta rekisteröidyt parisuhteet saadaan näkymään väestötiedoissa.

Myös väestötietoja käyttävät muut viranomaiset joutuvat päivittämään tietojärjestelmiään.

Eduskunnan lakivaliokunta on pitänyt kuutta kuukautta kohtuullisena aikana lain voimaantulolle. Väestörekisterikeskus arvelee, että käytännön valmistelut saadaan aikaan ripeämmin, mahdollisesti vielä tämän vuoden joulukuussa.

30 vuotta lainmuutoksia

Ennen uutta parisuhdelakia homoseksuaalisuuden asema lainsäädännössä on kulkenut pitkän tien.

Vielä ennen vuotta 1971 homoseksuaalisuus oli rikoslaissa rangaistava teko. Vuoden 1981 jälkeen sitä ei enää pidetty häiriönä tai sairautena.

Vuonna 1993 joukko kansanedustajia teki Outi Ojalan johdolla aloitteen lain muuttamiseksi niin, että parisuhteen rekisteröinti tulisi mahdolliseksi. Kolme vuotta myöhemmin aloite uusittiin ja vuonna 1997 lakivaliokunta päätti ottaa aloitteen käsittelyyn.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti kaksi vuotta myöhemmin, että samaa sukupuolta oleville annettaisiin mahdollisuus virallistaa suhteensa. Vuonna 2000 hallitus antoi lakiesityksen parisuhteen virallistamisesta.

Viime kesänä eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen, mutta muutti "virallistamisen" esityksessä "hyväksymiseksi".

Näin kansanedustajat äänestivät

YLE24, STT

Lue seuraavaksi