Valtio osti Ylämaalta vanhankuusikon kovakuoriaisineen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Valtio on ostanut vanhan metsän Ylämaan Kaaliaiskorvenvuoren vanhojen metsien suojelualueelta. Yksityiseltä maanomistajalta siirtyi valtion haltuun vajaat 50 hehtaaria pääosin iäkästä kuusikkoa.

Alueella elää monipuolinen ja harvinaistunut vanhojen metsien lahopuista, sienistä ja käävistä riippuvainen kovakuoriaislajisto sekä vanhojen metsien lintulajeja.

Syväjärven luoteis- ja kaakkoispuolella sijaitseva metsä on ainoa Ylämaalla sijaitseva vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva kohde ja Kaakkois-Suomen edustavimpia alueita.

Vanhoja metsiä on suojeltu Ylämaalla valtion mailla aiemmin jo lähes 170 hehtaaria. Suojeluohjelmaan kuuluu Kaakkois-Suomessa parikymmentä kohdetta, joista vajaa puolet on suojeltu kokonaan tai osittain.

Lähde: Etelä-Karjalan Radio