Hyppää sisältöön

Mitä Taliban-hallinnon jälkeen?

Afganistania hallitsevan Taliban-hallinnon korvaaminen ei ole yksinkertainen asia. Oppositiossa oleva Pohjoinen liitto on hajanainen ryhmä eri kansallisuuksia. Lisäksi sillä ei ole yksiselitteistä johtajaa, joten toimivan hallinnon muodostaminen voi olla vaikeaa.

Afganistanin pohjoisosia hallitseva Pohjoinen liitto on pääasiassa kolmen eri ryhmän muodostama allianssi. Mukana on lähinnä tadzhikeista koostuva Jamiat-i-Islami, Islamilainen yhtenäisyyspuolue sekä Kansallinen islamilainen liike.

Toistaiseksi opposition hallussa on runsaat 10 prosenttia Afganistanin pinta-alasta.

Liiton arveltiin olevan kykenemätön kukistamaan Taliban-liike varsinkin, kun liiton sotilasjohtaja Ahmed Shah Massoud murhattiin vain muutapa päivä ennen World Trade Centeriin tehtyä iskua.

Pohjoisen liiton luottamus kykyihinsä kuitenkin palautui, kun Yhdysvallat iski Britannian tuella Afganistaniin.

Hallituksesta toivotaan laajaa

Talibanien syrjäyttävästä hallituksesta toivotaan mahdollisimman laajaa. Ongelmana on jo lähtökohdaltaan se, että Pohjoinen liitto edustaa lähinnä vain etnisiä vähemmistöjä eli tadzhikkeja, uzbekkeja, turkmeeneja ja hazaroita.

Siten on selvää, että suurimmaksi osaksi talibanien takana olevia pashtuja ei voida jättää uudenkaan hallituksen ulkopuolelle. Osa on jopa sitä mieltä, että talibanien ottamista hallitukseen pitää harkita vakavasti.

Kuningas takaisin johtamaan maata

Afganistanin 86-vuotias entinen kuningas Mohammed Zahir Shah on toistaiseksi useimmin esillä ollut nimi maan yhdistämiseksi.

Zahir Shahia ja tämän mielipiteitä ovat käyneet kuuntelemassa muun muassa YK:n, EU:n ja Yhdysvaltain lähettiläät. Myös Afganistanin oppositioryhmittymät ovat olleet yhteydessä entiseen kuninkaaseen.

Zahir Shahin suosion taustalla ovat 1960-luvulla tehdyt uudistuksen, jolloin Afganistaniin muun muassa luotiin kohtuullisen uudistusmielinen perustuslaki. Myös kuninkaan aikanaan toteuttamat sosiaaliset uudistukset pönkittivät hänen suosiotaan.

Zahir Shah toivookin Taliban-hallinnon kaatamista. Hänen mielestään se pitää toteuttaa YK:n tuella. Samalla hän on ilmoittanut, ettei hän halua palata kuninkaaksi.

Talibanit ovat jyrkästi tuominneet kuninkaan sekaantumisen maan sisäpolitiikkaan.

Pohjoinen liitto sen sijaan sanoo sopineensa Zahir Shahin kanssa perinteisen afganistanilaisen loya jirga -neuvoston koollekutsumisesta.

Neuvostoon saavat edustajia kaikki etniset ryhmät. Sen tehtävänä olisi valita hallitus ja valtionpäämies siirtymäajaksi.

Pohjoisen liitolla omat ongelmansa

Pohjoinen liitto, virallisesti United Front eli National Islamic United Front for the Salvation of Afghanistan ei ole useissakaan asioissa yhtään parempi kuin paljon parjattu Taliban-hallinto.

Liitosta on muun muassa tullut Afganistanin suurin oopiumin tuottaja Taliban-hallinnon kiellettyä huumetuotannon alueellaan.

Pohjoinen liitto syyllistyi myös suunnattomiin raakuuksiin, kun se 90-luvulla pommitti Kabulin lähes raunioiksi ja antoi taistelijoidensa ja muiden ryöstäjien riehua kaupungissa.

Muun muassa näiden iskujen perusteella Pohjoisen liiton johtajien mainetta tahraavat jopa sotarikoksiin verrattavissa olevat toimet, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Järjestön Aasian-osaston johtaja Sidney Jones on jopa sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain liittolaisineen pitäisi ryhtyä yhteistyöhön Pohjoisen liiton johtajien kanssa, koska johtajien rikokset asettavan kyseenalaiseksi liiton kyvyn hallita Afganistania.

Erityisesti Human Rights Watch syyttää Pohjoisen liittoa vuosina 1999 ja vuoden 2000 alkupuolella tehdyistä rikoksista.

Liitto on HRW:n mukaan muun muassa teloittanut summittaisesti talibanien kannattajiksi epäiltyjä ja polttanut heidän kotejaan. Erityisen tiukasti liitto on kohdellut pashtuja eli alueen etnistä vähemmistöä. Teloitettujen joukossa on runsaasti alle 15-vuotiaita lapsia.

Pohjoisen liitossa monta puoluetta

Pohjoisen liiton jäsenjärjestöjen määrä on vaihdellut koko ajan. Lisäksi osa järjestöistä on lakannut toimimasta ja uusia on muodostettu. Syyskuussa 2001 liittoihin kuuluvat kuitenkin seuraavat järjestöt.

Jamiat-i-Islami on yksi Afganistanin alkuperäisistä islamilaisista puolueista. Se on perustettu 1970-luvulla Kabulin yliopistossa. Puolueen muodollinen johtaja on Burhanuddin Rabbani. Hän opiskeli islamilaista lakia.

Puolueen todellinen johtaja oli Ahmad Shah Masood, mutta tämä surmattiin pari päivää ennen New Yorkiin Yhdysvaltoihin tehtyjä terrori-iskuja. Molemmat johtajat ovat tadzhikkeja.

Masood sai aikanaan sotilaallista tukea Venäjältä ja erityisesti Iranilta.

Hizb-i Wahdat eli Afganistanin Islamilainen yhtenäisyyspuolue on lähinnä Hazarien tukema shiia-muslimien puolue.

Puolue perustettiin Abdul Ali Mazarin määräyksellä yhdistää kahdeksan erillistä shiialaista puoluetta silloin, kun Afganistanin kommunistinen hallinto kaatui. Nykyisin puoluetta johtaa Muhammad Karim Khalili.

Hizb-i Wahdat on saanut tukea erityisesti Iranilta. Myös paikalliset hazari-heimon klaanipäälliköt ovat tukeneet sitä.

Junbish eli Afganistanin kansallinen islamilainen liike on koonnut yhteen etniseltä taustaltaan lähinnä uzbekkeja. Sen tukijoita ovat myös entisen kommunistivallan kannattajat, persiaa puhuneet maan entiset hallintoviranomaiset ja monien pienten etnisten ryhmien johtajat.

Junbis hallitsi vielä 1990-luvulla suurta osaa maan pohjoisosista, mutta hävittyään taisteluissa talibaneille, suurin osa sen johtajista on surmattu. Samalla se menetti suurimman osan hallussaan olleista alueista.

Liikkeen johtaja ja perustaja on Abdul Rashid Dostum. Dostum oli vuoteen 1992 saakka silloisen presidentti Najibullahin suurimman sotilasyksikön komentaja.

Kauan lähes toimimattoman liikkeen johtajana jatkava Dostum on eri tietojen mukaan palannut Afganistaniin keväällä 2001.

Harakat-i Islami-yi Afganistan on Afganistanin islamilainen shia-muslimien liike, jonka kannattajat eivät koskaan liittyneet Hizb-i Wahdat -puolueeseen. Liikkeen johdossa on Ajatollah Muhammad Asif Muhsini ja siihen kuuluu lähinnä ei-hazaralaisia shiia-muslimeja.

Puolue oli tiiviissä yhteistyössä Jamia-i Islam -puolueen kanssa vuosina 1993 - 95. Liikkeen merkittävin nykyinen johtaja on kenraali Anwari. Liike on saanut tukea Iranista.

Ittihad-i Islami Bara-yi Azadi Afganistan eli Afganistanin vapauttamisen islamilainen unioni on ryhmistä pienimpiä. Sen johdossa on Abdul Rasul Sayyaf. Neuvostoliiton vastaisen taistelun aikana ryhmä sai tukea erityisesti Saudi-Arabialta.

AFP, AP, DPA, Reuters, STT, YLE24, Human Rights Watch