Autoilijat ovat ympäristömyönteisiä

Suomalaiset ja norjalaiset autoilijat suhtautuvat eurooppalaisittain myönteisimmin ympäristönsuojeluun, selviää rengasyhtiö Goodyearin teettämästä tutkimuksesta. Vaikka suomalaisten asenteet ovat myönteisiä, heidän ympäristötietonsa ovat eurooppalaiseen autoilijaan verrattuna keskiarvoa huonommat.

Ympäristönsuojeluun asennoitumista mitattaessa 80 prosenttia kaikista vastaajista kertoi ottavansa ympäristön huomioon toimissaan ja valinnoissaan.

Pohjoismaalaiset olivat tässä kärjessä, heidän jälkeensä tulivat belgialaiset, hollantilaiset ja saksalaiset autoilijat.

Tutkimuksen mukaan naiset ja nuoret ovat miehiä ja vanhempia ympäristömyönteisempiä.

Samoin eteläsuomalaisia autoilijoita huolestuttaa yleisesti pohjoissuomalaisia enemmän ympäristönsuojelu.

Ympäristötiedot Euroopan keskitasoa

Suomalaisista vastaajista miehet tiesivät yleensä ympäristönsuojelun tosiasioista puolet paremmin kuin naiset, mutta naiset olivat miehiä paremmin tietoisia tulevaisuuden ongelmista kuten kemikaaleista, kasvimyrkyistä ja ydinjätteestä.

Eurooppalaiset autoilijat kokivat henkilökohtaisten valintojen merkityksen tärkeämpänä tapana vaikuttaa ympäristön tilaan.

Vain 30 prosenttia vastaajista koki, että hallituksella ja veroilla voidaan parantaa ympäristön tilaa.

Vastaajista 70 prosenttia olisi valmis luopumaan autonsa mukavuudesta ympäristön hyväksi. Suorituskyvystä oli valmis luopumaan vain 54 prosenttia vastaajista.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 2600 henkilöä, Suomesta kyselyyn vastasi 200.

Selvitys tehtiin elokuussa puhelinhaastatteluna Suomen lisäksi 12 maassa Euroopassa.

STT, YLE24