Koululaisten kestävyys heikentymässä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Koululaisten kestävyyskunto on laskenut 25 vuoden aikana. Myös poikien käsien lihasvoima on heikentynyt, käy ilmi Jyväskylän yliopistossa tehdyssä seurantatutkimuksessa. Sen sijaan koululaisten vartalon lihasten voima ja tehokkuus liikkua ovat parantuneet.

Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä Jyväskylässä tehty tutkimus osoittaa, että kuntoerot ovat kasvaneet systemaattisesti kaikissa tehtävissä vuodesta 1976 tähän päivään.

Vanhemmilla voi olla vaikutusta lasten liikuntaharrastuksiin, mutta toisella vuosikymmenellä vapaa-ajanviettotavat alkavat säädellä liikuntaa ja kuntoa.

Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä Linetissä tehtyyn tutkimukseen osallistui yli 1 000 koululaista.

Testi tehtiin samoilla mittaustavoilla ja pääosin samoilla kouluilla kuin vuonna 1976. Vertailussa olivat mukana peruskoulun 5., 7., ja 9. luokan sekä lukion 1. luokan oppilaita. Testattavat laitettiin juoksemaan, vetämään leukoja, tekemään vatsalihasliikkeitä ja eteentaivutuksia.

Vanhempien merkityksestä näyttöjä

Dosentti Heimo Nupposen tekemän tutkimus osoittaa, että vanhempien merkitys lasten liikuntaharrastukselle on merkittävä. Kaverien merkitys kasvaa vasta toisella vuosikymmenellä.

Tutkimus osoittaa myös, että varsinkin poikien käsivoimat ovat heikentyneet vuosien aikana. Joukossa on erittäin hyväkuntoisia, mutta kuntohaitari on laajentunut ja huonokuntoisten määrä lisääntynyt.

Osoitus käsivoimien heikkenemisestä on se, että 1970-luvulla 7-luokkalaiset pojat kykenivät tekemään keskimäärin neljä leuanvetoa. Nyt lukema oli enää 2,8. Lisäksi nollakerholaisia oli huomattavasti enemmän.

Huolestuttavaa tutkimustulosten mukaan oli se, että viidennes nuorista on jo nyt niin huonossa kunnnossa, että se haittaa heidän toimintakykyään.

Fyysisen kunnon B-luokkaan kuuluu kovin erilaisia nuoria. Ääripäitä edustavat tietokoneiden ääressä istuvat ja toisaalta yhteiskunnasta syrjäytyneet nuoret.

STT