1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

WCL: Ammattiliittojen valta vähentynyt

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Maailman ammattiliitot ovat kriisissä poliittisen valtansa ja jäsenvirtojen vähentymisen vuoksi, arvioi 115 maan ammattijärjestöjen liitto WCL. Bukarestissa Romaniassa kokoontuva WCL:n 25. kongressi pitää keskeisenä syynä globalisaatioprosessia.

WCL:n mukaan työläisten järjestöt ovat jatkuvasti puolustuskannalla, työväen järjestäytyminen laskusuunnassa ja nuoret työntekijät aiempaa haluttomampia sitoutumaan ay-työhön.

Lisäksi ammattiliitot kohtaavat vihamielisyyttä ulkopuolelta, mikä WCL:n mukaan johtuu globalisaation uusliberalistisen talousmallin leviämisestä.

Ammattiliitoilla itsellään on puolestaan vaikeuksia sopeutua työmarkkinoiden uuteen todellisuuteen, kongressissa todettiin.

Ammatillinen järjestäytyminen on romahtanut maataloudessa, raskaassa teollisuudessa ja julkisella sektorilla, joissa työllisyys on vähentynyt. Samaan aikaan kasvualoilla kuten palveluissa ja tietotekniikka-alalla ay-toiminta on ollut toistaiseksi vähäistä.

WCL huolissaan globalisaation seurauksista

WCL:n pääsihteerin Willy Thysin mukaan globalisaatioprosessilla on ollut vakavia seurauksia ay-toimintaan maailmanlaajuisesti.

Köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen sekä epävarmat työsuhteet ovat hänen mukaansa todellinen haaste ammattiliitoille, joiden on puolustettava työläisten etuja samaan aikaan, kun niiden poliittiseen vaikutusvaltaan kohdistuu paineita.

WCL myöntää, että ammattiliitot ovat itse osavastuussa nykyisestä kriisistään, jota ovat edistäneet johtajuuskonfliktit, järjestöjen epädemokraattisuus, ay-kulttuurin puute sekä ammattiyhdistysliikkeen pirstoutuminen.

Ammattiliittojen täytyy myös olla avoimia kaikenlaisille työntekijöille, niin pätkä- ja kausityöläisille kuin vakituisillekin, maahanmuuttajille siinä kuin oman maan kansalaisillekin kaikilla ammattialoilla ja ryhmissä.

Solidaarisuutta kaiviataan

WCL moittii myös tiedotusvälineitä siitä, että ne usein esittävät ammattiliittojen toiminnan negatiivisessa valossa.

ILO:n edustajan Dimitrina Dimitrovan mukaan nykyisin vallalla olevat individualismi ja kuluttajahenkisyys peittävät alleen solidaarisuuden arvot, jotka näkyivät tiedotusvälineiden kirjoittelussa, kun hyvinvointivaltio ja solidaarisuus olivat arvostettuja, Dimitrova katsoo.

Bulgarialaisen Dimitrovan mukaan Itä-Euroopassa ammattiliittojen toiminnasta usein vaietaan, tai liitot leimataan häiriköiksi.

Osansa ammattiliittojen ongelmaa on myös jäsenmaksutulojen väheneminen jäsenmäärän huvetessa sekä siksi, että yhä useampien työläisten on hyväksyttävä pienipalkkaisia epävarmoja työsuhteita. Tämä rajoittaa liittojen mahdollisuuksia ryhtyä toimiin työläisten oikeuksien puolesta.

WCL ehdottaakin, että sen jäsenliitot laatisivat pitkän ajan suunnitelman nykyisen kriisin ratkaisemiseksi.

WCL:ään kuuluu 140 ammattijärjestöä 115 maasta.

IPS

Lue seuraavaksi