Kielitaito paluumuuton ehdoksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta esittää, että inkeriläisiltä paluumuuttajilta on edellytettävä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Myös selvä suomalainen identiteetti on huomioitava muuttoa edistävänä tekijänä.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Aaltosen mukaan lausunto merkitsee sitä, että Suomeen ei enää tule suomen kieltä taitamattomia inkerinsuomalaisia.

Valiokunta antoi Aaltosen mukaan tukensa hallituksen varovaiselle toiveelle kiristää maahanmuuttokriteerejä.

Inkeriläisten maahanmuuton perusteena ei tulisi enää olla vain halu vaihtaa huonot taloudelliset olot parempiin.

Valiokunnan kannan mukaan inkeriläisten maahanmuutto on edelleenkin pidettävä erillään muusta siirtolaisuudesta.

Maahanmuutossa yllättäviä ongelmia

Markus Aaltonen muistuttaa, että inkeriläisten muutto Suomeen on sujunut odotettua huonommin.

Paluumuuttajien huono suomen kielen taito on johtanut siihen, että Helsingin seudulle on syntynyt venäjänkielinen yhdyskunta.

Valiokunta esittää, että jonotusjärjestelmä siirretään inkeriläisten järjestöiltä viranomaisille.

Suomen valtion tulisi selvittää mahdollisuudet avustaa inkeriläisiä vanhuksia heidän kotiseuduillaan.

Inkerinsuomalaisille nuorille tulisi tarjota stipendejä Suomessa opiskelua varten.

Suomeen on muuttanut 20 000 inkeriläistä ja heidän perheenjäsentään vuosina 1990-97.

Noin 17 000 ihmistä on ilmoittautunut jonoon Suomeen muuttoa varten. Venäjällä ja Virossa arvioidaan olevan vielä jopa 130 000 maahanmuuttokriteerit täyttävää ihmistä.