Näkövammaisilla suuri syöpäriski

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalainen tutkijaryhmä on havainnut, että näkövammaisilla on muuhun väestöön verrattuna selvästi suurempi riski sairastua syöpään.

Kasvanut syöpäriski johtuu ennen muuta näkövammaisten ruokatottumuksista.

He syövät tutkimuksen mukaan runsaasti rasvaista ja paistamalla valmistettua ruokaa. Kalaa, vihanneksia ja hedelmiä kuluu taas vähemmän.

Näkövammaisilla todettiin olevan noin 15 prosenttia enemmän syöpäsairauksia kuin muulla väestöllä, mutta täysin sokeilla miehillä syöpäriski oli kaksinkertainen.

Syövän yleisyyteen voi vaikuttaa myös korien ja harjojen valmistuksessa käytettävät kemialliset aineet.

Tutkijat eivät halua syyllistää näkövammaisia epäterveellisistä ruokailutavoista.

Näkövammaisten pitäisi tutkijoiden mielestä saada enemmän tietoa terveistä elintavoista ja vastuu tiedottamisesta on sosiaali- ja terveysministeriöllä.

Näkövammaisia on Suomessa noin 80 000, joista 10 000 on sokeita ja loput eriasteisesti heikkonäköisiä.