Yhdenvertainen oikeudenkäynti ei toteutunut

Yle Uutisten artikkeliarkisto

YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan Suomen valtio on rikkonut kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta.

Rovaniemen hovioikeus antoi vuonna -97 luvan hakkuiden jatkamiseen Inarin Kariselän poronhoitoalueella.

Ihmisoikeuskomitean mukaan oikeudenkäynti rikkoi oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteita.

Rikkomuksena pidettiin myös päätöstä, joka velvoitti valittajat maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Komitean mukaan hakkuut ja tiehanke eivät estä kuitenkaan saamelaiskulttuurin harjoittamista.