Sallivaaran metsänhakkuut tutkitaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen valtio velvoitetaan tutkimaan metsänhakkuiden aiheuttamia haittoja saamelaisten poronhoidolle Sallivaaran paliskunnan Kariselässä.

Kiistelty asia palautetaan YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksen mukaan uudestaan käsittelyyn, tiedottaa saamelaisporomiesten asianajaja Johanna Ojala.

Komitean mukaan kahden saamelaisen valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen käräjöintiin kansainvälisen KP- sopimuksen 14 artikla mukaisesti rikottiin, kun Metsähallituksen selvitystä Rovaniemen hovioikeudelle 1997 ei annettu tiedoksi valittajille mutta otettiin kuitenkin huomioon lopullisessa tuomiossa, vaikka selvitys tuli hovioikeuteen määräajan jälkeen.

Käsittelyrikkomus jäi näin voimaan, kun Korkein oikeus ei antanut hovioikeuden päätöksestä valituslupaa, tiedottaa Ojala.

Käräjäoikeus kielsi, hovioikeus myönsi

Käräjäoikeus kielsi Kariselän metsähakkuut, mutta hovioikeus antoi luvan aloittaa hakkuut menettelyssä, jossa oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan toteutunut. Valittajat joutuivat lisäksi maksamaan Metsähallituksen käräjöintikulut.

YK:n ihmisoikeuskomitea määräsi Suomen valtion maksamaan Metsähallituksen perimät käräjöintikulut yli 73.000 mk. Komitean mielestä ei ollut oikein panna valittajia maksamaan Metsähallituksen kuluja asiassa, jossa kyse oli saamelaisten oikeudesta harjoittaa perinteistä ammattiaan.