Saamelaiskäräjät vaatii rahaa asioiden hoitoon

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Saamelaiskäräjät vaatii itselleen aktiivista osaa saamelasiasioiden hoitamisessa, ja se merkitsee lisärahan tarvetta. Käräjät ehdottaakin valtion myöntävän ensi vuonna lisärahaa 3 mmk ja seuraavana vuonna saman verran.

Lisarahalla Saamelaiskäräjät pystyisi vaikuttamaan paremmin saamelaisasioiden hoitoon ja nimenomaan siten, että käräjät itse tekisi esityksiä ja aloitteita eikä vain antaisi lausuntoja toisten valmistelemista ehdotuksista.

Käräjien hallintojohtaja Juha Guttorm oli tänään kuultavana eduskunnan raha-asian valiokunnassa.